วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562 11:59

BAY โครงการ ออมได้ ง่ายนิดเดียว

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์จัดโครงการ “ออมได้ ง่ายนิดเดียว”

นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย) นางสาวสุชาดา วนาภานุเบศ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President เงินฝาก พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกค้าบุคคล (ที่ 3 จากซ้าย) และ ดร.จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ เจ้าหน้าทีบริหารระดับ Vice President ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บาทหลวง ดร.อิทธิพล ศรีรัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ (ที่ 4 จากขวา) จัดโครงการ “ออมได้ ง่ายนิดเดียว” เพื่อเป็นต้นแบบโครงการส่งเสริมวินัยการออมตั้งแต่ระดับเยาว์วัยอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการฝึกฝนทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญเบื้องต้น โดยให้รู้จักการใช้จ่ายอย่างพอประมาณ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและยั่งยืนในโลกโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ เขตราษฎร์บูรณะ เมื่อเร็วๆนี้.

Read 62 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM