GSB Mymo MyAgent
วันเสาร์, 19 ตุลาคม 2562 10:31

“กบข.- กอช.”ผ่านเกณฑ์ ITA ของ ป.ป.ช. ฉลุย! Featured

“กบข. - กอช.” ดาหน้าผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA ปีแรกฉลุย ด้วยคะแนนสูงถึงระดับ A ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 62 ของ ป.ป.ช.

หลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เข้ารับการประเมินในโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ล่าสุด นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ระบุว่า เป็นปีแรกที่ กบข. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสามารถทำคะแนนได้สูงถึง 94.38 อยู่ในระดับ A โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน โดย กบข.ได้รับการประเมินได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานประเภทกองทุนของรัฐ

ทั้งนี้ กบข. ยึดมั่นแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านการลงทุน งานบริการสมาชิก และการบริหารสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตอกย้ำจุดยืนการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม

ขณะที่ จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า กอช. เข้ารับการประเมินฯเป็นปีแรกเช่นกัน และทำคะแนนได้สูงถึง 93.36 อยู่ในระดับ A โดย กอช. ถือเป็นกองทุนที่ก่อตั้งมาได้ไม่นาน เปิดรับสมัครสมาชิกได้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 และในปีนี้เป็นครั้งแรกที่เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งได้รับการประเมินคะแนนเป็นอันดับ 2 ของหน่วยงานประเภทกองทุนของรัฐ

“คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ" มีนโยบายให้ความสำคัญ และพร้อมสนับสนุนให้ กอช. ยกระดับพัฒนาองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารกองทุน ดูแลเงินออมของสมาชิกให้ดีที่สุด โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตอกย้ำจุดยืนการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม “คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”  เลขาธิการ กอช.ย้ำ.

Read 196 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM