วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562 13:32

BAM มอบทุนการศึกษาปีที่ 12

BAM มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนและนิสิต-นักศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ติดต่อเป็นปีที่ 12

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ปธ.คกก.กำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รวม 20 โรงเรียน จำนวน 100 ทุน ทุนละ 3,000 บาท พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต / นักศึกษาจำนวน 20 ทุนๆ ละ 10,000 บาท ในโอกาสที่บริษัทฯครอบรอบ 20 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 62 ทั่วประเทศ จำนวน 1,020 ทุน รวมจำนวน 3,200,000 บาท พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน 20 แห่ง รวมมูลค่า 200,000 บาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 17 อาคาร BAM สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา.

Read 218 times

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM