วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562 19:25

ธ.ก.ส.ทุ่มพันล้านปล่อยกู้ จยย.สร้างรายได้

ธ.ก.ส.ผุด “สินเชื่อรถจักรยานยนต์สร้างรายได้” ให้มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 3 กลุ่ม “ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ – เกษตรก - คนทั่วไป” ที่ใบอนุญาตถูกกฎหมาย วงเงินต่อราย ไม่เกิน 80,000 บาท พ่วงซ่อมแซมอีกไม่เกิน 30,000 บาท ดัน บสย.ค้ำประกันให้ 100% เผยวงเงินกู้รวม 1,000 ล้านบาท รับฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก สิทธิ์ฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตที่คุ้มครองสินเชื่อ และอุบัติเหตุในอัตราพิเศษ

นายสมภพ รอดกลาง ผช.ผจก.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส.ออกโครงการ “สินเชื่อรถจักรยานยนต์สร้างรายได้” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม เสริมสภาพคล่องป้องกันและแก้ไขปัญหาการกู้เงินนอกระบบ สนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ รวมถึงช่วยให้บุคคลในครัวเรือนมีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม เพื่อยกระดับรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การค้ำประกันเงินกู้แก่ผู้ที่ขอสินเชื่อดังกล่าว ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 ผ่านโครงการ “บสย.รักพี่วิน” สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มุ่งให้ความช่วยเหลือและสร้างโอกาสทั้ง 4 มิติ คือ การมีงานทำ การฝึกอบรมอาชีพ การศึกษาและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ

สำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อต้องเป็นผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป และเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างถูกต้องตามกฎหมาย ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ และชลบุรี รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ที่มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างกับกรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ วงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ รายละ 10,000 - 80,000 บาท และกรณีกู้เพื่อซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ วงเงินรายละ 10,000 – 30,000 บาท การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

โดยคิดดอกเบี้ยเริ่มต้นที่อัตรา MRR (ปัจจุบัน MRR ร้อยละ 6.875 ต่อปี) สูงสุด ไม่เกิน MRR+3 ต่อปี (ขึ้นอยู่กับประวัติการชำระหนี้หรือความเสี่ยงจากการประเมินขอกู้เงิน) ในส่วนของหลักประกัน บสย. จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อให้เต็มวงเงินกู้ โดยผู้กู้ชำระเพียงแค่ค่าธรรมเนียมตามวงเงินค้ำประกัน (วงเงิน 10,000-50,000 บาท ค่าธรรมเนียมร้อยละ 2.0 ต่อปี / วงเงินมากกว่า 50,000 บาท ค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.5 ต่อปีของวงเงินที่กู้) ชำระหนี้เป็นรายเดือน ไม่น้อยกว่า 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 5 ปี รวมวงเงินสินเชื่อโครงการ 1,000 ล้านบาท ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิ.ย.63

พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเงินกู้ในโครงการนี้ รับฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีแรกและรับสิทธิฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตที่คุ้มครองสินเชื่อ/คุ้มครองอุบัติเหตุในอัตราพิเศษ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือที่ Call Center 02 555 0555.

Read 192 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM