Sat. Mar 28th, 2020

กอช.

กอช.จับมือการเคหะแห่งชาติ มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ไร้สวัสดิการรัฐ ได้มีเงินออมเพียงพอดำรงชีวิตยามชราภาพ เผยจสมาชิก กอช. รับเพิ่ม 4 ต่อ เพียงสมัครสมาชิกเริ่มต้นเงินออม... อ่านต่อ
กอช. นำร่อง “3 จ.” สร้างเครือข่ายตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน หวังลดความเหลื่อมล้ำและเร่งสร้างบำนาญให้แรงงานนอกระบบ ครอบคลุมกว่า... อ่านต่อ
กอช.ชวนสมาชิกสมัครเป็นตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน เดินหน้าสร้างเครือข่ายการออมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 7.5 หมื่นหมู่บ้านทั่วประเทศ ตั้งเป้าเปิดรับสมัครหมู่บ้านละ 1 คน... อ่านต่อ
กอช. ลงพื้นที่สวนผึ้ง ราชบุรี หวังติดตามผลการวางแผนปลูกต้นไม้ทดแทนพร้อมสร้างแนวกันไฟ ในโครงการกองทุนการออมแห่งชาติร่วมใจปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นางธีรนุช ทองชิว ผช.เลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ... อ่านต่อ
บอร์ด กอช. เห็นชอบแต่งตั้ง “อรุณศักดิ์ จรูญวงศ์นิรมล” นั่งเก้าอี้ รองเลขาธิการฯ กอช. ด้านการลงทุน... อ่านต่อ