Sun. Mar 29th, 2020

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าโครงการจิตอาสา มอบถังดักไขมันจำนวน 100 ถัง ให้แก่กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย นางวรวรรณ... อ่านต่อ
กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมเสนอ ครม. “งดเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานกว่า 231 ล้านบาท ช่วยผู้ประกอบการกว่า 56,000 ราย... อ่านต่อ
กระทรวงอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง  ดัน 3 มาตรการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน พร้อมบริหารจัดการระยะสั้น–ระยะยาว ร่วมกับภาคเอกชน นายกอบชัย... อ่านต่อ
ก.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจ โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี หลังได้รับข้อร้องเรียน โรงงาน ระบายน้ำทิ้ง และมีกลิ่นเหม็น พร้อมสั่งปรับปรุงการกิจการไม่ให้เกิดมลพิษรบกวนชาวบ้านโดยรอบโรงงาน นางสาวสุชาดา... อ่านต่อ
กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้า โครงการ 1 อุตสาหกรรมจังหวัด 1 สตาร์ทอัพ กระจายสินค้าผ่านทุกช่องทาง เล็งนำร่อง... อ่านต่อ
กระทรวงอุตสาหกรรม แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนกว่า 5,000 ชิ้น  บริเวณเกาะราชวิถี  ฝั่ง รพ.ราชวิถี และเกาะพญาไท เมื่อ... อ่านต่อ
หลังจาก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562... อ่านต่อ