แก้ พ.ร.บ.การออมแห่งชาติฯ

ดูแล้ว: 719 รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง จะหาทางออกอย่างไร? กับ พ.ร.บ.การออมแห่งชาติฯ ทั้งที่มันคืออุปสรรคสำคัญขัดขวางแรงงานนอกระบบ 14.6... อ่านต่อ

ประเด็นข่าว