องศ์กรอนามัยโลก

ดูแล้ว: 942 องค์การอนามัยโลกเตือนชาวโลกอย่าประเมินศักยภาพเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ต่ำเกินไป เพราะเชื่อว่าเชื้อไม่รุนแรง แต่ไวรัสสายพันธุ์นี้แพร่ระบาดเร็ว ส่งผลกระทบถึงระบบการรักษาพยาบาล นายแพทย์เตดรอส... อ่านต่อ