นางกลอยตา ณ ถลาง

ดูแล้ว: 1,039 ปิดฉากการประชุม APEC 2022 กลุ่มบริษัทบางจากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์สื่อมวลชนสีเขียว ต่อยอดชดเชยคาร์บอนผ่าน Carbon Markets... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 915 บางจากฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จากภาพยนตร์โฆษณา ชุด “ข้าวแกง –... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 965 ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ร่วมขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำแห่งแรกของไทย นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 1,444 บางจากฯ สนับสนุน Eco-School พัฒนาหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมให้โรงเรียนรอบโรงกลั่น พร้อมร่วมสร้างเวทีให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ Youth In... อ่านต่อ