Mon. May 25th, 2020

INSIDE ASEAN

ดูแล้ว: 1,134 ข้าว  ผัก ผลไม้ อาหารพร้อมรับประทาน เครื่องดื่มสุขภาพ ล้วนแต่เป็นที่ต้องการของประชากรโลก แผนปฏิบัติการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 89,789 องค์การการค้าโลก (WTO) จัดทำเพจเฉพาะกิจ รวบรวมข้อมูลการออกกฎระเบียบ และมาตรการทางการค้าของสมาชิก WTO ที่สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,485 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ถือเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งมีสถานประกอบการ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 579 ในช่วงวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้หลายประเทศปิดโรงงานผลิต หรือชะลอการผลิตรถยนต์ แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อความต้องการยางลดลงด้วย แต่…สำหรับยางไทยกลับมียังโอกาสขยายการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง นั่นเป็นเพราะว่า…ทั่วโลกยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันไวรัสเพิ่มมากขึ้น อาทิ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 6,451 “ส่งออกไทยปี 63 จะกลับมาขยายตัว เนื่องจากการส่งออกล่าสุดเดือน ธ.ค. 62 หดตัว... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 8,974 “เป้าหมาย ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารโลกอันดับที่ 1 ใน 10 ประเทศผู้ส่งออกอาหารของโลก และศูนย์กลางการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพของอาเซียน”... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 25,438 ในบรรดาสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม “อาหารพร้อมทาน” ยังเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าตลาดรวม แต่กำลังซื้ออ่อนแรง ผู้ประกอบการ ควรปรับตัวอย่างไรให้เติบโต... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 4,837 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินบู ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา (พม่า) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 220 เมกะวัตต์ (MW)... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 2,538 กรุงไทย แนะ ใช้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร ลดต้นทุน เพิ่มยอดขายในธุรกิจอาหาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารสด และอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทาน... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 9,446 FTA ทลายกำแพงภาษีนำเข้าใน 18 ประเทศคู่ค้า ดันมูลค่าส่งออกเครื่องสำอางไทย ขยายตัวต่อเนื่อง สวนกระแสเศรษฐกิจโลกซบเซา... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 61 “มูลค่าการส่งออกของประเทศไทย สามารถผลักดันให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้กว่า 25% หากประเทศไทยได้รับโอกาสในการเปิดเสรีเศรษฐกิจ และมีนโยบายการเลิกกีดกันทางการค้า โดยสิ้นเชิงภายใต้ข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 84 แฟรนไชส์ ถือเป็นรูปแบบธุรกิจอย่างหนึ่ง ที่ช่วยสร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยเส้นทางลัด แต่การจะผลักดันธุรกิจเข้าไปสู่ระบบแฟรนไชส์ และประสบความสำเร็จได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะธุรกิจที่จะก้าวไป... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 13 ปัจจุบันสงครามการค้าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าทั่วโลก รวมทั้งไทยที่เป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออก แต่ไทยมีจุดแข็ง คือ สินค้าส่งออกมีความหลากหลาย มีการกระจายสินค้าไปสู่ตลาดอื่นที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะตลาด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 19 เมื่อเร็วๆ นี้  นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด... อ่านต่อ
ดูแล้ว: 27 ปัจจุบันประเทศไทย ส่งออกผลไม้ไปจีนกว่า 50% ของการส่งออกผลไม้ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็น ทุเรียน ลำไยอบแห้ง... อ่านต่อ