วันเสาร์, 24 พฤศจิกายน 2561 11:39

“ธนัชวิชญ์” รถนำเที่ยวมาตรฐานสากล

ประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องของประเทศน่าท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นๆของโลกมาโดยตลอด ส่งผลให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศต่างตั้งธงที่จะต้องเดินทางมาท่องเที่ยวให้ได้สักครั้งหากมีโอกาส ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่ดีงาม รสชาติของอาหารที่อร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลก และความสะดวกสบายในการเดินทาง

ด้วยความที่เป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ จึงทำให้มีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยบริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด ก็คือหนึ่งในบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมดังกล่าว และสามารถ Startup ธุรกิจของตนเองขึ้นมาได้ จนเป็นหนึ่งในบริษัทของการให้บริการระบบขนส่งที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวภายใต้ชื่อแบรนด์ “รถทัวร์ธนัชวิชญ์”

เริ่มต้นจากความชอบ

ธนัช เงินประเสริฐศรี ในฐานะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด บอกถึงที่มาที่ไปของจุดเริ่มต้นไอเดียในการทำธุรกิจ ว่า บริษัทก่อตั้งมาได้แล้วประมาณ 14 ปี โดยเป็นการเปิดให้บริการรถโดยสาร หรือรถบัส หรือรถทัวร์ให้เช่าสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งที่เป็นคนไทย และคนต่างชาติ ซึ่งก่อกำเนิดขึ้นมาจากความชื่นชอบส่วนตัวของตนเกี่ยวกับรถบัส จนนำมาซึ่งการก่อตั้งบริษัท โยเริ่มต้นตั้งแต่รถทัวร์ 1-2 คัน จนมาถึง 6 คัน และเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดที่บริษัทมีรถทัวร์ให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ 100 คัน

ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าของบริษัทจะแบ่งเป็นกลุ่มของคนไทยประมาณ 80% ซึ่งจะมาจากส่วนราชการประมาณ 50% อีก 40% เป็นบริษัทเอกชน และ 10% เป็นนักท่องเที่ยวทั่วไป ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 20% โดยการใช้บริการจะมีทั้งในส่วนของคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ และคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งบริษัทจะมีรถทัวร์ให้บริการทั้งขนาด 30 ที่นั่ง 50 ที่นั่ง ทั้งในแบบที่เป็นรถทัวร์ชั้นเดียว และรถทัวร์ 2 ชั้น หรือเรียกว่ามีให้บริการเกือบทุกขนาด

สำหรับกลยุทธ์ในการทำตลาดของบริษัทนั้น จะดำเนินการทั้งในรูปแบบของออฟไลน์ และออนไลน์ควบคู่กันไป โดยในรูปแบบของออฟไลน์มาจากการที่รถทัวร์ของบริษัท ซึ่งทางด้านข้างของตัวรถจะมีบ่งบอกอย่างชัดขนว่าเป็นรถของบริษัท โดยการเดินทางแต่ละครั้งที่มีจำนวนรถประมาณ 5-10 คันก็จะทำให้เป็นที่สะดุดตาของผู้ที่ได้พบเห็น ซึ่งก็เป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทไปในตัว อีกทั้งในเรื่องของการบริการที่ดีของบริษัทยังทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปากของกลุ่มผู้ใช้บริการไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้น

ขณะที่ช่องทางด้านออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่มีความสำคัญขอการทำตลาดในยุคปัจจุบัน บริษัทก็ได้มีการดำเนินการในทุกช่องทางเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ทั้ง ไลน์แอด (Line@) ,เฟสบุ๊ก (Facebook) ,เว็บไซด์ ซึ่งสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ทั่วโลก

ปรับขนาดรถรับความเปลี่ยนแปลง

ธนัช บอกต่อไปอีกว่า กลยุทธ์การทำตลาดของบริษัทปีนี้ ได้มีการดำเนินการในเรื่องของการปรับขนาดของรถให้บริการให้มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่มีความยาวประมาณ 12 เมตร ให้เป็น 10 เมตร เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมการใช้บริการของกลุ่มผู้เดินทางที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนของกลุ่มที่ลดลง จากเดิมที่จะเดินทางมาเป็นหมู่คณะจำนวนมาก โดยเป็นการลดต้นทุนในการให้บริการ เนื่องจากกลุ่มผู้เดินทางแต่ละกลุ่มก็มีความต้องการเดินทางแบบที่เป็นส่วนตัวภายในกลุ่มของตนเองไม่ต้องการเดินทางร่วมกับกลุ่มอื่น หากขนาดรถใหญ่เกินจำนวนผู้เดินทางบริษัทก็ต้องแบกรับต้นทุนมากเกินไป

“การปรับเปลี่ยนครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งต้องเรียนว่าไม่ใช่จำนวนนักท่องเที่ยวน้อยลง แต่เป็นการเดินทางเป็นกลุ่มในจำนวนที่ลดลง โดยเป็นแบบนี้มาได้สักระยะหนึ่ง ซึ่งแต่เดิมบริษัททัวร์ก็จะมีวิธีการเจรจาให้ลูกค้าเดินทางร่วมกันกับกลุ่มอื่นในเส้นทางเดียวกัน แต่ปัจจุบันลูกค้าไม่ยอม ต้องการเดินทางกันเองภายในหมู่คณะของตนเท่านั้น”

หากถามถึงจุดเด่นของบริษัทนั้น มองว่าอยู่ที่ อยู่ที่ประสบการณ์ในการดำเนินงานมากว่า 50 ปี แม้ว่าบริษัทจะก่อตั้งมาได้  14 ปี แต่เป็นธุรกิจของครอบครัวที่ดำเนินธุรกิจมาก่อนหน้านี้แล้วกว่า 60 ปี รวมถึงการติดอยู่ใน 10 อันดับของรถนำเที่ยวในประเทศ  มีรถให้บริการของบริษัทเองกว่า  100 คัน อีกทั้งยังรับมาตรฐาน ISO 9001 และการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ลูกค้าต้องมาเป็นอันดับแรก

ธนัช บอกว่า หลักคิดในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จของบริษัท อยู่ที่วิสัยทัศน์ในการทำงาน ซึ่งจะเลือกให้ความสำคัญกับลูกค้ามาเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพในการให้บริการ ระบบของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน ทั้งเรื่องการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง การตรวจสอบพนักงานขับรถ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลุกค้าที่เลือกใช้บริการของบริษัท

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีเดเวลลอปเม้นท์แบงก์ (SME Development Bank) มีส่วนอย่างมากในการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทให้เติบโตจกาการที่แต่เดิมจะเป็นธุรกิจแบบครอบครัวมาสู่รูปแบบของธุรกิจที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งในช่วง 2 ปีล่าสุดบริษัทจะต้องมีการลงทุนทำระบบต่างๆของบริษัทให้ได้มาตรฐานแบบสากล ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 9001 ,39001ซึ่งเป็นการการันตีเรื่องการให้บริการและความปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการติดตั้งระบบติดตาม การบริหารจัดการภายในองค์กร การควบคุมสเปกของรถที่จะให้บริการ การปรับโรงรถใหม่ การทำโรงซ่อมรถ และการตรวจสอบสภาพรถทั้งหมด โดยเรื่องดังกล่าวเหล่านี้จะต้องเงินลงทุนจำนวนมาก จากเดิมที่บริษัทวิ่งรถก็จะมีเงินรายได้มาหมุนเวียนในบริษัท แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการลงทุนจำนวนมาก เมื่อได้เข้าไปปรึกษากับ ธพว. ก็ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษที่นำมาช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท อีกทั้ง ยังได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมอบรม เพื่อเสริมทักษะความรู้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ธนัช เงินประเสริฐศรี 081-9239343

Read 419 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

สถิติเว็บไซต์

5116186
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
5617
17656
99582
348241
5116186

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM