วันเสาร์, 20 ตุลาคม 2561 12:12

“ลูกสมุทร”/“ทิวลิป”น้ำตาลมะพร้าวเตาตาลคุณภาพ

ธุรกิจของครอบครัวถือเป็นรากฐานที่มั่นคงในการต่อยอดธุรกิจให้แผ่ขยายออกมามากยิ่งขึ้น หากสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการตลาดในยุคปัจจุบันได้ ธุรกิจดังกล่าวเหล่านั้นก็จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นได้ตามแนวทางในการทำตลาดของแต่ละบุคคล

“พิมพ์พรรณ แสงจันทร์” คือหญิงสาวคนเก่งอีกหนึ่งคน ที่สามารถต่อยอดธุรกิจของครอบครัวให้เติบโต จนกลายเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงให้กับตัวเธอและครอบครัว โดยถือว่าเป็นการ Startup ธุรกิจในยุคของตัวเธอได้อย่างไม่มีที่ติ ภายใต้แบรนด์ “ลูกสมุทร” และ “ทิวลิป”

ต่อยอดธุรกิจครอบครัว

พิมพ์พรรณ บอกถึงที่มาที่ไปของจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจ ว่า ธุรกิจที่ตัวเธอทำอยู่คือการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลมะพร้าว เตาตาล ซึ่งเป็นธุรกิจที่เธอมีความเชี่ยวชาญ จากองค์ความรู้ที่ได้จากคุณพ่อและคุณแม่ โดยที่ตัวเธอมีส่วนช่วยทำมาตลอด หลังจากนั้นตัวเธอจึงได้แยกออกมาทำด้วยตนเอง ซึ่งในระยะแรกยังไม่ได้มีการเปิดตลาดเพื่อจำหน่ายด้วยตนเอง

โดยวิธีการทำตลาดของตัวเธอในช่วงนั้นก็คือการเป็นผู้ผลิตอยู่ที่บ้าน ซึ่งจะมีพ่อค้าและแม่ค้ามารับผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง โดยดำเนินการในรูปแบบดังกล่าวอยู่นานมาก ซึ่งข้อเสียที่พบก็คือ ในช่วงที่น้ำตาลขายไม่ดี จะไม่มีพ่อค้า หรือแม่ค้าเข้ามารับซื้อน้ำตาล แต่ตัวเธอจะต้องซื้อวัตถุดิบจากสวนที่เธอติดต่อไว้เข้ามาอยู่ตลอด โดยถือว่าเป็นต้นทุนที่ตัวเธอต้องแบกรับ

เมื่อคิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้วถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวเธอจึงมองว่าน่าจะเปิดตลาดด้วยตนเอง โดยเลือกที่จะออกไปหาผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็ได้มา 4-5 ราย โดยมีออเดอร์อยู่ประมาณ 3-4 ตันต่อสัปดาห์ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ไปกระจายต่อ แต่ก็มีอยู่เป็นช่วงๆเท่านั้น ตัวเธอจึงเริ่มเปิดช่องทางใหม่ที่ตลาดสดเพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเธอ

เริ่มจากที่บ้าน ,ถนนเพชรเกษม ,ปากคลองตลาด ,ท่าเตียน ,นนทบุรี และบางลำพู เป็นต้น หลังจากนั้นก็เริ่มแผ่ขยายพื้นที่ไปสู่ต่างจังหวัด เช่น นครราชสีมาทุกอำเภอ ,ราชบุรี ,ลพบุรี ,เพชรบูรณ์ และตาคลี เป็นต้น โดยแบรนด์ “ลูกสมุทร” จะเน้นการทำตลาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนแบรนด์ “ทิวลิป” จะใช้สำหรับทำตลาดในพื้นที่ต่างจังหวัด

รักษาคุณภาพของน้ำตาล

พิมพ์พรรณ บอกต่อไปอีกว่า จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของเธออยู่ที่การรักษาคุณภาพของน้ำตาล ไม่ใช่ว่าพอขายดีแต่คุณภาพน้ำตาลกลับลดลง เพราะลูกค้าจะสามารถรับรู้ได้ว่าคุณภาพของน้ำตาลเป็นอย่างไรเมื่อใช้งาน อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าลดต้นทุนของตนเอง ตัวเธอก็สามารถที่จะผลิตน้ำตาลให้กับลูกค้าได้ แต่จะเป็นอีกเกรดหนึ่งไม่ใช่เกรดที่ขายทั่วไปภายใต้แบรนด์ของตัวเธอ

สำหรับในปัจจุบันตัวเธอได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่การทำน้ำตาลกรวด โดยมีทั้งรูปแบบที่ตัวเธอรับผลิต และมีผู้อื่นมารับซื้อเพื่อนำไปทำแบรนด์ของตนเอง และที่ตัวเธอผลิตและจำหน่ายเองภายใต้แบรนด์ “ลูกสมุทร” ซึ่งจะเน้นจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพฯและใกล้เคียง แต่แบรนด์ที่ทำตลาดในต่างจังหวัดจะเป็นชื่อแบรนด์ “โชคพิสิษฐ์

“ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีเดเวลลอปเม้นท์แบงก์ (SME Development Bank) มีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างลื่นไหลผ่านทางสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งทำให้ธุรกิจมีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่เวลาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลุกค้าบางราย อาจจะขอเครดิตระยะเวลาในการชำระเงินประมาณ 1 สัปดาห์ ส่งผลให้ตัวเธอไม่มีเงินทุนไปรับซื้อวัตถุดิบมาเพื่อขยายธุรกิจ แต่เมื่อได้รับเงินสินเชื่อมาช่วยก็ทำให้ตัวเธอมีเงินทุนในการซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตให้กับลูกค้าได้มากขึ้น”

“ความจริงแล้วธุรกิจน้ำตาลมะพร้าว เตาตาลมีโรงงานเข้ามาติดต่อให้เราผลิตน้ำตาลให้หลายเจ้า แต่เนื่องจากน้ำตาลของเราเป็นธุรกิจที่ทำกันเองภายในครอบครัวจึงไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้นได้ อีกทั้งการจะดำเนินการให้ได้ในเรื่องดังกล่าวจะต้องสร้างมาตรฐานหลายอย่างให้เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นภาระที่มากเกินไป ดังนั้น เราจึงเลือกที่จะให้ธุรกิจค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆแต่ว่ายั่งยืน”

ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

พิมพ์พรรณ บอกอีกว่า หลักคิดในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จของตัวเธอนั้น อยู่ที่ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ไม่หลอกลวงลูกค้า สามารถทำได้ตามความต้องการของลูกค้า เช่น ลูกค้าบางรายต้องการน้ำตาลแบบแข็ง หรือบางรายต้องการแบบนิ่มก็ทำได้ โดยที่อายุการใช้งาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ด้อยลงไป โดยมีเคล็ดลับของแบรนด์ที่สามารถทำได้ เพราะเราเป็นธุรกิจที่ทำเองจำหน่ายเอง

“เรื่องความเป็นกันเองก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่แบรนด์สามารถมัดใจลูกค้าได้อย่างเข้มแข็ง จนเปรียบเสมือนเป็นเกราะกำบังไม่ให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาตีตลาดของแบรนด์ได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการผลิตตามที่ลูกค้าต้องการ และความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ในกรณีที่เกิดความเสียหาย แม้ว่าจะไม่ได้มีต้นเหตุมาจากแบรนด์ แต่แบรนด์ก็จะรับเคลมเปลี่ยนให้ทั้งหมด โดยเมื่อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ใช้งานได้ดีก็จะได้รับการบอกต่อกันไปแบบปากต่อปาก ทำให้มีฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ”

คุณพิมพ์พรรณ แสงจันทร์ เบอร์ติดต่อ 083-8494141

Read 843 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

สถิติเว็บไซต์

5116086
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
5517
17656
99482
348141
5116086

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM