วันจันทร์, 17 กันยายน 2561 19:26

“ออร่า ฟาร์ม” ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบครบวงจร

ชีวิตหลังเกษียณที่สะดวกสบายเป็นสิ่งที่จะต้องมีการวางแผน และรัฐบาลของทุกประเทศต่างก็รณรงค์ให้ประชาชนให้ความใส่ใจกับเรื่องดังกล่าว แต่จะมีสักกี่คนที่สมารถทำได้อย่างที่ควรจะเป็น โดยส่วนใหญ่มักจะชะล่าใจ และลืมคิดถึงการออมและการลงทุนสำหรับชีวิตหลังเกษียณอายุการทำงาน

 “ประเสริฐ โพธิ์ไพฑูรย์” คือชายหนุ่มคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับชีวิตหลังวัยเกษียณ และได้มีการวางแผนการลงทุนสร้างธุรกิจอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จนปัจจุบันความคิดดังกล่าวได้ก่อร่างสร้างตัวจนกลายเป็นอาณาจักรที่โดดเด่น และสามารถ Startup ธุรกิจของตนเองขึ้นมาได้ในที่สุดภายใต้ชื่อ “ออร่า ฟาร์ม” (AURA FARM) ที่จังหวัดขอนแก่น

จากเมืองสู่ชนบท

ประเสริฐ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ออร่า ออร์แกนิค ฟาร์ม จำกัด บอกถึงที่มาที่ไปของจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจว่า มาจากแนวคิดการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุการทำงาน โดยมองว่า ณ วันนั้นธุรกิจที่ทำจะต้องก่อให้เกิด (Generate) หรือสร้างรายได้ให้ได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง  ซึ่งตนมีเป้าหมายรายได้อยู่ที่เดือนละ 1 ล้านบาท โดยจากโจทย์ดังกล่าวนั้นธุรกิจที่จะสามารถสอดรับกับความต้องการได้จึงตกผลึกที่การสร้างธุรกิจที่มีรากฐานจากโคนม และมีการให้บริการแบบมีสไตล์ทั้งในรูปแบบอาหาร และการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ได้ความรู้

“ตนลาออกจากการทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งเมื่อช่วงปี 54 ซึ่งในขณะนั้นมีอายุประมาณ 39 ปี โดยในปี 55 ได้เริ่มต้นธุรกิจด้วยการศึกษาพื้นที่ไปทั่วประเทศ และมาได้โมเดลธุรกิจในช่วงปลายปี โดยเริ่มต้นจากการทำโรงงานอาหารสัตว์  ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งตนตั้งเป้าไว้ว่าในแต่ละปีจะสร้างธุรกิจอย่างไร หลังจากนั้นจึงเริ่มสร้างเป็นฟาร์มเพื่อสร้างความมั่นคงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นธุรกิจที่สร้างเม็ดเงินมากนัก ขณะที่ลำดับถัดมาเป็นเรื่องของอาหาร โดยมีโรงงานเป็นของตนเอง มีผักแบบออแกนิกที่ปลูกจากมูลโคในฟาร์ม และสุดท้ายการทำเป็นสถานทีท่องเที่ยวที่สนุก เพราะเป็นธุรกิจที่สามารถมีเรื่องเล่าได้ง่าย โดยให้ผู้บริโภคได้รับรู้ข่าวสารจากการท่องเที่ยว และแชร์ข้อมูลออกไปได้อย่างรวดเร็ว”

ออร่า ฟาร์ม เป็นการท่องเที่ยวที่เคารพภูมิสังคมเดิม โดยสถานที่ตั้งของฟาร์มอยู่ที่อำเภอเขาสวนกวาง ดังนั้นจึงต้องมีเอกลักษณ์ หรืออัตลักษณ์บางอย่างที่บ่งบอก โดยคนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงไก่ย่าง ซึ่งถือกำเนิดมาจากการนั่งรถไฟไปรับประทานไก่ไป เพราะฉะนั้นการออกแบบฟาร์มจึงใช้รถไฟเป็นเครื่องมือสื่อสาร โดยตนมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรไอน้ำมา 1 ขบวน ภายใต้ธีม (Theme) รถไฟจากชนบทเข้าสู่เมืองที่สถานีออร่าฟาร์มเป็นสัญลักษณ์ของการนั่งรถไฟรับประทานไก่ย่าง

“ตนเป็นคนที่ครึ่งชีวิตแรกอยู่ในเมือง และอีกครึ่งชีวิตหลังอยู่ชนบท ทำให้เข้าใจชีวิตทั้ง 2 รูปแบบ โดยทั้ง 2 ฝั่งต่างก็มองหาสิ่งที่ตนเองไม่มี คนเมืองต้องการวิ่งเข้าหาชนบท ส่วนคนชนบทก็ต้องการเข้าสู่เมือง ดังนั้น ตนจึงต้องการสะท้อนให้คนชนบทเห็นว่า ที่ชนบทมีดี มีวิถีชีวิตที่สามารถขายได้ สถานีออร่า ฟาร์มจึงเป็นตัวเชื่อมเมืองกับชนบท โดยที่ภายในฟาร์มจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนได้แก่ 1.ส่วนที่เป็นที่เที่ยว รวมถึงถ่ายรูป และ 2.ศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตร มือเปื้อนดิน ขาเปื้อนทราย ซึ่งตนต้องการยกเกษตรกรตัวจริงให้เป็นครู นอกจากนี้ภายในฟาร์มยังมีอาหาร รวมถึงร้านไอศกรีมที่อร่อยมาก และสามารถรองรับการจัดงานประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมของบริษัท ซึ่ง ออร่า ฟาร์ม จะมีทีมออแกไนซ์ไว้คอยให้บริการด้วย โดยมีพื้นที่ทั้งหมดของฟาร์มประมาณ 67 ไร่ และช่วงปลายปี 62 ออร่า ฟาร์ม มีแผนที่จะทำเป็นที่พักไว้ให้บริการเพื่อต่อยอดธุรกิจ”

เล็งสร้างช็อปปูพรหมสู่แฟรนไชน์

ประเสริฐ บอกอีกว่า ในระยะต่อไปบริษัทมีแผนที่จะขยายตลาด เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าและรายได้ให้กับบริษัทด้วยการสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฟาร์มที่จังหวัดขอนแก่น หลังจากนั้นจึงขยายสาขาไปยังจังหวัดอุดรธานี และต่อยอดไปสู่การทำเป็นธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชน์ในอนาคต โดยมองว่าธุรกิจขายของฝากเป็นธุรกิจที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่าย  หากผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ อร่อย และราคาไม่แพงย่อมทำให้เกิดความน่าสนใจ

ทั้งนี้ ในส่วนของการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ออร่าฟาร์มเป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภคนั้น ในระยะแรกจะดำเนินการภายในรัศมีไม่เกิน 100 กิโลเมตร ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานี และขอนแก่น หลังจากนั้นในปี 62 จะขยายขอบเขตการทำตลาดไปยังรัศมีไม่เกิน 150 กิโลเมตร โดยจะครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ,มหาสารคาม ,เลย ,ชัยภูมิ และหนองบัวลำภู

ส่วนกลยุทธ์การเข้าถึงผู้บริโภคจะดำเนินการใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.การใช้ช่องทางทางด้านออนไลน์ ซึ่งจะมุ่งเน้นเป็นช่องทางหลัก โดยออร่าฟาร์มเชื่อว่าการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้ จะทำให้มีการแชร์ถึงความน่าสนใจของออร่าฟาร์มให้กับกลุ่มเพื่อน หรือคนรู้จักและไม่รู้จักได้รับรู้ ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่าพลังทางการตลาดของออนไลน์มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก และ 2.การทำตลาดแบบออฟไลน์ โดยออร่าฟาร์มจะเน้นการใช้เครือข่าย ซึ่งเกิดจากการที่เป็นพันธมิตรกับโรงแรมทุกโรงแรมในจังหวัดขอนแก่น และอุดรธานี รวมถึงบริษัททัวร์ และสนามบินจากการที่ตนเองเป็นกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดจอนแก่น

“จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองทางผ่าน โดยมีประชากรอยู่ประมาณ 1.7 ล้านคน แต่มีคนผ่านทางมากเป็น 2 เท่าของประชากร เรียกว่าเป็นเมืองที่จะต้องผ่าน ซึ่งเรามีการศึกษาพฤติกรรมของคนผ่านทางมาเป็นอย่างดี ที่สำคัญออร่าฟาร์มเองมีที่ตั้งติดอยู่กับถนนเส้นหลัก ซึ่งเมื่อเราทำฟาร์มให้เป็นที่สนใจ ออร่าฟาร์มก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนผ่านทางเหล่านั้นให้ความสนใจและหยุดพักเข้ามาใช้”

เป้ารายได้ 200 ล้านปี 61

นายประเสริฐ บอกอีกว่า จากกลยุทธ์ในการทำตลาดดังกล่าว  เชื่อว่าจะทำให้บริษัทมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 200 ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้  โดยรายได้หลักกว่า 85% จะมาจากธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์  ซึ่งขายได้อย่างต่อเนื่อง  และเป็นธุรกิจที่มีกำไรค่อนข้างสูง  ขณะที่รายได้จากการจำหน่ายอาหารให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ  รวมถึงการท่องเที่ยวภายในฟาร์ม  และการจำหน่ายอาหารสดจะเป็นรายได้ที่ทยอยเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ์ในการทำตลาดที่จะขยายกลุ่มลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น

ส่วนจุดเด่นของออร่า ฟาร์ม อยู่ที่ความไม่มีอะไรเลย  เพราะเมื่อนึกถึงจังหวัดขอนแก่น  และอุดรธานี  ส่วนใหญ่จะคิดถึงความแห้งแล้ง  และไม่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว  โดยที่ยุทธศาสตร์ของจังหวัดคือการเป็นเมืองท่องเที่ยวและการสร้างสิ่งกระตุ้น (Incentive)  ซึ่งในจังหวัดขอนแก่นยังไม่มีผู้ใดที่ทำสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ที่เป็นการสร้างขึ้นมาด้วยมือ หรือแฮนด์เมด (Handmade) โดยบริษัทมั่นใจว่าในภาคอีสานตอนบน ออร่า ฟาร์ม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดูดีที่สุด  และมีโลเคชั่นที่ติดกับถนนมิตรภาพ  ซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรคนก็ต้องผ่านบนถนนสายนี้

“ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีเดเวลลอปเม้นท์แบงก์ (SME Development Bank) มีส่วนสนับสนุนธุรกิจที่ไม่ใช่เฉพาะทางด้านการเงิน แต่ยังช่วยทำให้ออร่า ฟาร์มเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น”

 

ออร่า ฟาร์ม ขอนแก่น : โทร 085-911-1917

Read 535 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM