วันอังคาร, 19 พฤศจิกายน 2562 17:11

บชก.ชู Blockchain ยกระดับบริการรัฐ Featured

กรมบัญชีกลางนำเทคโนโลยีบล็อกเชน เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย e-GP เผยช่วยลดขั้นตอนตรวจสอบหลักประกันของผู้ประกอบการ การออกหนังสือรับรองสินเชื่อรองรับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ระบุอยู่ะหว่างทดสอบระบบร่วมกับ 22 แบงก์ รอใช้งานอย่างเป็นทางการ

น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง (บชก.) ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ร่วมกับธนาคารกรุงไทย เมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา ว่า เป็นไปเพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลัง ที่ต้องการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานของหน่วยงานในกระทรวงการคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดขั้นตอนการทำงาน ตอบสนองผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมรัฐบาลยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยในส่วนของกรมบัญชีกลางได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วยในการดำเนินงานของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) แบ่งเป็น 2 โครงการย่อยได้แก่ 

1. e-Letter of Guarantee : e-LG เป็นการจัดทำหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยให้ผู้ประกอบการสามารถขอหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์กับธนาคารต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนให้กับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนดังกล่าว และเป็นการเพิ่มความสะดวกและลดการจัดทำเอกสารที่เป็นกระดาษ อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของหลักประกันที่ผู้ประกอบการนำมาใช้ได้อีกด้วย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 22 แห่ง ที่อยู่ในชุมชนบล็อกเชน (Blockchain Community) คาดว่าจะสามารถให้บริการ e-LG จากทุกธนาคารผ่านระบบบล็อกเชนที่พัฒนาในระบบ e-GP ได้ ในเดือน มิ.ย.63

2. e-Credit Confirmation เป็นการขอออกหนังสือรับรองสินเชื่อด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งจะใช้ประกอบในการขอขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการ และในระยะยาวจะพัฒนาต่อยอดในการจัดลำดับ Rating ของผู้ประกอบการตามผลงานในการทำงานกับภาครัฐ ทำให้ช่วยลดภาระของผู้ประกอบการในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับระบบของสถาบันการเงิน และระบบการประเมินคุณภาพแบบบูรณาการ ของผู้ประกอบการที่ร่วมงานกับภาครัฐได้อีกด้วย โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( e-Credit Confirmation ) ผ่านระบบ e-GP ได้ในเดือน ธ.ค.62

“การดำเนินงานทั้ง 2 โครงการนี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศแล้ว ยังช่วยลดขั้นตอนการทำงานและปริมาณการใช้กระดาษในการทำธุรกรรมต่างๆ อันจะช่วยสนับสนุนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกทางหนึ่งด้วย” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว.

Read 69 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM