วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562 13:33

ออมสินยึดลูกค้าเป็น ศก.+ หนุนสตาร์ทอัพ Featured

แบงก์ออมสิน จัด GSB VC DAY 2019 เวิร์คช็อปเข้ม ต่อยอดธุรกิจ เชื่อมโยงทุกกิจการด้วย Startup Ecosystem เผยเทคโนโลยีฟินเทค ทำให้ต้องปรับตัวใหม่ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ตั้งเป้าหนุนสตาร์ทอัพไทยสู่ระดับโลก

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผอ.ธนาคารออมสิน ระหว่างเป็นประธานเปิดงาน และบรรยายในหัวข้อ “GSB The Startup Supporter” ในงาน GSB VC DAY 2019 ต่อยอดธุรกิจ เชื่อมโยงทุกกิจการด้วย Startup Ecosystem ว่า จากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของภาคสถาบันการเงินหลายด้าน โดยเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกิจ ผนวกกับพฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภคมีการ Internet เพิ่มสูงขึ้น และใช้บริการ Mobile Banking แทนการผ่านเคาน์เตอร์ รวมถึงเกณฑ์การกำกับใหม่ที่เอื้อให้การแข่งขันรุนแรง โดยมีการนำเทคโนโลยีทางการเงินเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น มีการจับมือกับ Partner เพื่อเชื่อมโยงบริหารจัดการข้อมูลไปสู่การสร้าง Platform เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ๆ

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้ธนาคารออมสินได้มีการปรับกลยุทธ์การให้บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยเช่นกัน โดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric  โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าธุรกิจ หรือ SMEs Startup ที่รัฐบาลเองได้มีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งธนาคารออมสินได้นำนโยบายมาร่วมผลักดันและสนับสนุน SMEs และ SMEs Startup อย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ การให้สินเชื่อ รวมถึงการร่วมลงทุนในรูปแบบการจัดตั้งกองทุน SMEs Private Equity Trust Fund

 “งาน GSB VC DAY 2019 ต่อยอดธุรกิจ เชื่อมโยงทุกกิจการด้วย Startup Ecosystem”  ที่ธนาคารออมสินจัดขึ้นครั้งนี้ ถือเป็นบทบาทสำคัญของธนาคารออมสินในฐานะ Best Brotherhood of the year ที่ (Prime Minister Awards : Nation Startup 2019) ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการสร้างการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพ มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในประเทศไทย สามารถยกระดับการเติมสู่ระดับโลกต่อไป” ผอ.ธนาคารออมสินย้ำ

อนึ่ง ในงาน GSB VC DAY 2019 จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจการที่ธนาคารได้ลงทุนผ่านกองทุน SMEs Private Equity Trust Fund และสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า SMEs Startup โดยภายในงานมีการเสวนาจากวิทยากรพิเศษมืออาชีพจำนวนมาก มาแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ เคล็ดลับที่ทันสมัยเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการในการเป็น SMEs Startup ยุคใหม่ต่อไป ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท แบงคอก.

Read 150 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM