วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562 13:20

กยศ.ชี้ยอดกู้เรียน 5 แสนคน/วงเงิน 2.6 หมื่นล.

กยศ. เปิดตัวเลขกู้ยืมปีการศึกษา 62 เผยยอด “นร.-นศ.” กู้ยืมรวมกว่า 5 แสนราย วงเงินกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท เน้นกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์และสาขาที่ตลาดต้องการ ปลื้มยอดชำระหนี้ช่วงต้นปีงบฯ 63 พุ่ง 2,600 ล้านบาท หลังยึดแผนหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผจก.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวถึง ความคืบหน้าผลการให้กู้ยืมปีการศึกษา 62 ว่า ขณะนี้มีนักเรียน นักศึกษาได้กู้ยืมแล้ว จำนวน 534,904 คน เป็นเงินกู้ยืม จำนวน 26,198.50 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ยืมให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 439,827 คน เป็นเงิน 19,412.99 ล้านบาท และเงินกู้ยืมให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็น ความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 95,077 คน เป็นเงิน 6,785.51 ล้านบาท 

โดยการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2562 กยศ.มีเงินเพียงพอให้กู้ยืมสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกราย โดยไม่ได้จำกัดโควต้าการกู้ยืม อีกทั้ง กองทุนยังได้มีโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ 3 โครงสร้างพื้นฐาน สาหรับผู้กู้ยืมระดับ ปริญญาตรี เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 30 สำหรับผู้กู้ยืมระดับอาชีวศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กาหนดจะคิดดอกเบี้ย อัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 50 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC รวมถึงเป็นการป้อนกำลังคนในสายอาชีวะ/ สายวิชาชีพที่ยังขาดแคลนสู่ตลาดแรงงานทั่วประเทศ โดยให้สิทธิกับผู้กู้ยืมที่เรียนระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2566 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและรายชื่อหลักสูตรได้ที่ www.studentloan.or.th

 

สำหรับการรับชำระหนี้ตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน) กองทุนได้รับชำระหนี้แล้ว 2,650 ล้านบาท มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ได้รับชาระหนี้ 2,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 17 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการหักเงินเดือน และจากการที่สื่อมวลชนได้ช่วยประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสร้างจิตสานึกในการชำระหนี้ และความรับผิดชอบให้แก่ผู้กู้ยืม ซึ่งกองทุนจะนำเงินที่ได้รับชำระคืนมาใช้ในการสร้างโอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องกู้ยืมตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และมั่นใจว่ากองทุนมีเงินเพียงพอให้ทุกคนกู้ยืมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน.

Read 80 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM