GSB Mymo MyAgent
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562 12:53

ปตท.นำ AI มาใช้กับระบบท่อส่งก๊าซ

ปตท. จับมือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาวิจัยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้กับฐานข้อมูลท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

นายอธิคม  เติบศิริ  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) และ รศ.ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาและวิจัยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับฐานข้อมูลระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาและวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. ซึ่งมีข้อมูลปฏิบัติการจำนวนมากจากการปฏิบัติงานรับส่งก๊าซธรรมชาติตลอด 24 ชั่วโมง มาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี

โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) มาประยุกต์ใช้กับฐานข้อมูลของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เกิดกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ สามารถช่วยตัดสินใจ คาดการณ์ และแนะนำการปฏิบัติการในสภาวะต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ สนับสนุนบทบาทการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพของสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าวได้รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง 2 องค์กร เพื่อบูรณาการความรู้ด้านวิชาการและด้านอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

Read 138 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM