GSB Mymo MyAgent
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2562 11:57

CIMB THAI เสริมแกร่งแต่งตั้ง ซีอีโอคนใหม่

กลุ่มซีไอเอ็มบีประกาศแต่งตั้ง ซีอีโอคนใหม่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายในประเทศไทย 

ประกาศแต่งตั้งนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร” หรือ “ซีไอเอ็มบี ไทย”) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป นับเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวในการดูแลให้เครือข่ายของกลุ่มฯในฐานะกลุ่มการเงินชั้นนำระดับอาเซียนดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ นายอดิศรจะดำรงตำแหน่งต่อจากนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว   

นายอดิศรเข้าร่วมงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบีมาเป็นระยะเวลา 7 ปี เป็นผู้มีประสบการณ์สูงในด้านการเงินการธนาคาร ทั้งการบริหารสินทรัพย์/การลงทุน การบริหารความมั่งคั่ง ธุรกิจรายย่อยและช่องทางการขาย ทั้งตลาดภายในประเทศและภูมิภาค นายอดิศรจะเข้ามาสานต่อพลังการขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนองค์กรและต่อยอดความสำเร็จของโครงการ Fast Forward ที่ซีอีโอคนเดิมได้ริเริ่มและดำเนินการคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง  ก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ นายอดิศรดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และก่อนหน้านั้นดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย โดยในขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจรายย่อยนั้น นายอดิศรได้พลิกฟื้นธุรกิจรายย่อยจากผลประกอบการขาดทุนมาเป็นสายงานธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้สูงสุดให้กับธนาคาร ตลอดจนบริหารธุรกิจรายย่อยให้สามารถสร้างกำไรก่อนหักภาษีภายใต้โครงการ Fast Forward คิดเป็นสัดส่วนกว่าสองในสามของกำไรสุทธิก่อนหักภาษีรวมที่ตั้งเป้าไว้ 

นอกจากนี้ ในระหว่างรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอดิศรได้เสริมสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารจนเกิดการทำงานเป็นทีม รวมถึงผลักดันให้พนักงานมีสำนึกรับผิดชอบเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น   

 

Read 92 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM