วันจันทร์, 07 ตุลาคม 2562 19:39

ธนารักษ์เด้งรับ“ประชารัฐ”ลด เหลื่อมล้ำ Featured

กรมธนารักษ์ตอบสนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำของสังคม พร้อมเร่งสางปัญหา ที่อยู่อาศัยและไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร ภายใต้โครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ"  ตั้งเป้าปี 63 ลุยต่อให้อีกไม่ 5 หมื่นราย เผย 11 ต.ค.นี้ เตรียมลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสุด 340 ราย ก่อนปลาย ต.ค.ลงใต้ ทำสัญญาเช่าอีก 350 ราย ที่ จ.สุราษฎร์

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรม ธนารักษ์ กล่าวถึงการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกร ภายใต้โครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ"  ว่า เนื่องจากสภาวะความต้องการที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ที่ท้ากิน และเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดปัญหาการเข้าครอบครองที่ดินของรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปกครอง ดูแล และการบริหารทรัพย์สินของรัฐ

ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายการบริหารทรัพย์สินของประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินท้ากินของราษฎร  โดยการรับรองสิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐ เพื่ออยู่อาศัยและทำกินได้อย่างเป็นธรรมและมีความมั่นคง โดยกรมธนารักษ์ ที่มีอำนาจหน้าที่ในการปกครอง ดูแลที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐประเภทหนึ่งที่สามารถสนับสนุนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ดังนั้น  จึงได้เร่งดำเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายในการแก้ปัญหาเชิงสังคม  ด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของเกษตรกร   ตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” โดยจะดำเนินการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ ซึ่งครอบครองอยู่ก่อนวันที่ 4 ต.ค.46 โดยการจัดให้เช่าที่ถูกต้อง อันเป็นการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยในปี 61 ได้ทำการส้ารวจผู้ครอบครองที่ราชพัสดุโดยมิชอบทั่วประเทศ ที่ยินยอมและไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ ปรากฏว่ามีจำนวน 86,084 ราย  ในงบประมาณ 62 จึงได้ดำเนินการตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 การจัดให้ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ เช่าที่ราชพัสดุ เพื่ออยู่อาศัยและประกอบการเกษตร  3,676 ราย จากเป้าหมาย 3,500 ราย และกิจกรรมที่ 2 การสำรวจรังวัดจัดท้าแผนที่ รับค้าร้อง สอบสวนสิทธิ และจัดให้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยและที่ดินท้ากิน  ก้าหนดพื้นที่ด้าเนินการทั่วประเทศ  จ้านวน 4,000 ราย ซึ่งดำเนินการได้จำนวน  5,342 ราย เพื่อการจัดให้ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์เช่า ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 63 ได้ก้ำหนดแผนกิจกรรมจัดทำโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ทั่วประเทศ ไม่เกิน 50,000 ราย

“โดยวันที่ 11 ต.ค.นี้ กรมธนารักษ์เตรียมมอบสัญญาเช่าที่ราชฯ ให้ประชาชนบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำชลประทานลำปาว ใช้ในราชการกรมชลประทาน แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.584 จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 340 ราย และจะดำเนินการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 28-29 ต.ค. อีก 350 ราย โดยในปีงบฯ 63 กรมธนารักษ์จะเร่งดำเนินการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้แก่ราษฎรทั่วประเทศอีกจำนวนไม่เกิน 5 หมื่นราย หวังสนองนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" อธิบดีกรมธนารักษ์ ย้ำ.

Read 238 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM