วันจันทร์, 07 ตุลาคม 2562 13:50

“หมอนใหญ่ใจดี” หัตถกรรมงานขิดคุณภาพ

ประเทศไทยแต่ละภาคแต่ละพื้นที่มีวัฒนธรรม และงานหัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไป โดยหมอนขิดถือเป็นงานหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานมานมนาน ซึ่งเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีมาตั้งแต่ในอดีต

ปัจจุบันหมอนขิดก็ยังเป็นที่นิยมของผู้ใช้งานทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ “พัฒนะ งามสาย” คือคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการของครอบครัวเกี่ยวกับหมอนขิด และพัฒนาช่องทางการทำตลาดตามแบบฉบับของตนจนหมอนขิด และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานขิดเป็นที่รู้จักอย่างพร่หลาย ภายใต้ชื่อร้าน “หมอนใหญ่ใจดี”

สืบทอดกิจการครอบครัว

พัฒนะ ในฐานะ เจ้าของธุรกิจจำหน่ายหมอนขิดและผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆที่เกี่ยวกับงานขิดร้าน “หมอนใหญ่ใจดี” บอกว่า เดิมทีตนเป็นพนักงานต้อนรับบนสายการบิน แต่เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้ลาออกจากงานประจำมาช่วยกิจการของครอบครัว เนื่องจากคุณแม่มีอายุมากขึ้น ไม่มีคนดูแลกิจการ ก็เลยขอให้ตนออกมาช่วย ตนจึงได้นำประสบการณ์ จากการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้ร้านเครื่องประดับแห่งหนึ่งในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และจากงานประจำซึ่งทำให้ตนสามารถพูดได้หลายภาษา ทั้งภาษาจีน และภาษาอังกฤษ มาใช้กับการขยายตลาดหมอนขิดออกไปสู่ตลาดต่างประเทศในปัจจุบัน

“ครอบครัวของเราทำหมอนขิดมานานกว่า 20 ปี โดยเป็นสินค้าโอทอประดับ 3 ดาวของจังหวัดยโสธร ซึ่งการทำตลาดในอดีตสมัยรุ่นคุณแม่จะเน้นขายส่งให้กับลูกค้าที่รับไปจำหน่ายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยที่การทำหมอนของร้านเราจะเน้นคุณภาพ ซึ่งเป็นจุดขายที่ทำให้ยังคงรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ได้ แม้ของเราจะราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นอยู่บ้าง”

สำหรับหมอนขิดนั้นเป็นงานหัตถกรรมที่ผูกพันกับคนไทยในพื้นที่ภาคอีสานมานาน และมีผ้าขิดเป็นวัตถุดิบในการทำหมอนขิด โดยเป็นผ้าที่ต้องใช้ฝีมือและความสามารถในการทอสูงกว่าผ้าชนิดอื่น ซึ่งช่างอีสานถือว่าผ้าขิดเป็นของสูง จึงมักจะทอใช้ในโอกาสที่เป็นมงคลหรืองานพิธีต่างๆ โดยปัจจุบันได้มีการประยุต์ให้เข้ากับศิลปะปัจจุบัน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายตามสมัยนิยม

เน้นตลาดต่างประเทศ

พัฒนะ บอกต่อไปว่า กลยุทธ์การทำตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าของร้านในระยะต่อไปจะมุ่งเน้นที่ตลาดส่งออกเป็นหลัก โดยมองที่กลุ่มประเทศในเอเชียก่อน ซึ่งตนจะใช้วิธีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆของประเทศดังกล่าวเหล่านั้น เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มองว่าน่าจะมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของร้านในลักษณะของการเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจึงขออีเมลล์หรือช่องทางการติดต่อที่สะดวกไว้ เพื่อนำส่งแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของร้านทั้งหมดให้ดูสำหรับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์   

นอกจากนี้ ยังจะพยายามพัฒนาช่องทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊ก ,เว็บไซด์ ,อินสตราแกรม (IG) และไลน์ โดยจะใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการกระตุ้นออเดอร์ด้วยโปรโมชั่น และการซื้อโฆษณาเพื่อประสัมพันธ์เป็นระยะ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาดด้วยว่าเป็นอย่างไร  หากช่วงออเดอร์ไม่มากก็จะดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าว

 “ร้านจะเน้นตลาดการส่งออกเป็นหลัก โดยที่ปัจจุบันมีลูกค้าอยู่แล้วที่ประเทศออสเตเลีย ,เยอรมัน ,แคนาดา และฝรั่งเศส ซึ่งในระยะต่อไปจะมุ่งเข้าเจาะตลาดเอเชีย โดยเฉพาะที่จีนซึ่งจากการสำรวจตลาด พบว่ายังมีความต้องการผลิตภัณฑ์ของร้านอีกเป็นจำนวนมาก เดิมที่คุณแม่จะทำส่งขายเฉพาะลูกค้าคนไทยรับซื้อไปขายต่อ แต่หลังจากตนเข้ามาช่วยกิจการหน้าร้าน เวลาที่มีลูกค้าต่างชาติเดินเข้ามา ตนจะมีความได้เปรียบในเรื่องของภาษา ส่งผลทำให้ร้านได้ลูกค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น”

เล็งสร้างแบรนด์ของตนเอง

พัฒนะ บอกต่อไปอีกว่า ในส่วนของการจำหน่ายภายในประเทศนั้น จะเป็นการจำหน่ายผ่านหน้าร้านที่จังหวัดยโสธร โดยล่าสุดได้มีการลงทุนขยายหน้าร้านมายังทำเลใหม่ ซึ่งมีพื้นที่กว้างมากกว่า เพื่อให้มีพื้นที่ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และเก็บผลิตภัณฑ์ที่จะทำการส่งออกต่อไป โดยในระยะต่อไปจะมีการขยายร้านเพิ่มขึ้นอีก สำหรับเก็บผลิตภัณฑ์ที่จะส่งออกโดยเฉพาะเนื่องจากมองว่าในปัจจุบันพื้นที่ยังมีไม่เพียงพอ

“ทำเลหน้าร้านเดิมที่เคยจำหน่ายอยู่ในทำเลไม่ค่อยดีเท่าใดนัก ซึ่งมีผลต่อยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ร้านจึงต้องย้ายทำเลใหม่ เพื่อให้ลูกค้าพบเจอได้ง่ายขึ้น”

อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไปตนยังมีแผนที่จะสร้างแบรนด์เป็นขอตนเองเพื่อจำหน่าย จากเดิมที่เคยทำมาแล้วระยะหนึ่งแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะเข้ามาซื้อเพื่อไปจำหน่ายต่อ ซึ่งเมื่อมีแบรนด์ก็ทำให้จำหน่ายได้ยาก อีกทั้งลูกค้าเองก็ต้องการผลิตภัณฑ์ทันที ไม่ต้องการรอให้มีการผลิตใหม่ให้ โดยตนจะทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นทั้งที่เป็นแบรนด์ของร้านเอง และที่ทำเพื่อจำหน่ายในรูปแบบของการขายส่ง ซึ่งที่ผ่านมาร้านจะติดแบรนด์ได้เฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ เป็นต้น

ส่วนจุดเด่นของผลิตภัณฑ์จากร้านหมอนใหญ่ใจดีนั้น จะอยู่ที่ความละเอียดของงาน ซึ่งการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จะต้องทำด้วยมือ แต่ร้านเองก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกรดรองลงมา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าด้วย นอกจากนี้ ร้านยังมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหมอนรองคอ ,หมอนสามเหลี่ยม ,เบาะรองนั่ง หรือเรียกว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานหัตถกรรม  ซึ่งสามารถนำผ้าขิดมาทำได้

Read 1183 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM