วันศุกร์, 20 กันยายน 2562 14:12

GPSC คว้า 9 รางวัลองค์กรลดก๊าซเรือนกระจก

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC รับมอบประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562

คุณเสาร์ชัย สุขเกษม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. รับมอบประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562 จากคุณธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้ GPSC รับมอบ 9 รางวัลจากโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย จำนวน 1 โครงการ และโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก จำนวน 8 โครงการ ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ.

 

Read 80 times

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM