วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2562 20:35

สศค.- UNICEF ร่วมพัฒนาบัตรสวัสดิการฯ

สศค.ผนึก UNICEF เซ็น MOU ร่วมพัฒนาประสิทธิภาพระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบบบำเหน็จบำนาญ และการประเมินผลนโยบายทางสังคมของรัฐบาลต่อเศรษฐกิจ

นายลวรณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สศค. และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค เรื่อง “การกำหนดนโยบายบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ การทบทวนระบบบำเหน็จบำนาญของประเทศ และการรายงานการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ และตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจจากการดำเนินนโยบายทางสังคมของรัฐบาล” โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.62 -  31 ธ.ค.64

โดยการให้ความช่วยเหลือของ UNICEF ครั้งนี้ เป็นการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคในการพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐในการกำหนดนโยบายทางสังคมและระบบการคุ้มครองทางสังคมรวมถึงการนำเงินโอนทางสังคม (Social Cash Transfer) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคประชาสังคม ให้มีความเข้มแข็งอย่างทั่วถึงและยั่งยืนสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่เน้นการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคน

ดังนั้น จึงได้กำหนดหัวข้อของความร่วมมือ ได้แก่ 1) การกำหนดนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2) การทบทวนระบบบำเหน็จบำนาญของประเทศไทย และ 3) การรายงานการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและตัวคูณทางเศรษฐกิจจากการดำเนินนโยบายทางสังคมของรัฐบาลซึ่งการจัดทำบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ UNICEF ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีประสบการณ์ที่กว้างขวาง ซึ่ง สศค. จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตประชาชนในอนาคตต่อไป.

Read 171 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM