วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2562 18:06

ธสน.งัด 4 มาตราการช่วยเหลือลูกค้าจมน้ำ

EXIM BANK ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า “ทางตรง-อ้อม” ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคเหนือและอีสาน งัดแนวทาง “พักหนี้-ลดดอกเบี้ย-ยืดเวลาหนี้-ให้กู้เพิ่ม” หวังเยียวยาผู้ส่งออกและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กก.ผจก. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ EXIM BANK กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจะได้รับการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบี้ย พร้อมขยายระยะเวลา และสามารถขอเงินกู้เพื่อซื้อ หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือโรงงานที่ได้รับความเสียหายได้ ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจส่งออกหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกได้ต่อเนื่อง

โดยผู้ได้รับผลกระทบทางตรง หมายถึง ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ พื้นที่ของโรงงานและบริษัท รวมทั้งสินค้าที่ผลิตแล้วได้รับความเสียหาย ไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายหรือส่งออกได้ ดังนี้

1.ลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาว จะได้รับพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุด 6 เดือน และลดอัตราดอกเบี้ยลง 1% เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน แล้วแต่ผลกระทบของลูกค้า, 2.ลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียน จะได้รับการขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ โดยรวมกับอายุตั๋วเดิมแล้วไม่เกิน 360 วัน และ 3. สามารถขอเงินกู้เพื่อซื้อหรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรืออาคารโรงงานที่ได้รับความเสียหาย ระยะเวลานาน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (Grace Period) ไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีในปีแรก และพิจารณาตามความเหมาะสมในปีต่อไป

ส่วนผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม หมายถึง ผู้ประสบปัญหาโรงงานผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ได้รับผลกระทบ ทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบผลิตสินค้า หรือผู้ซื้อหลักอยู่ในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับรายอื่นทดแทนได้ รวมทั้งประสบปัญหาการคมนาคม ไม่สามารถส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อหรือไม่สามารถรับวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์เพื่อมาผลิตสินค้าได้ จะได้รับความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ ดังนี้

1.ลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาว พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน และลดอัตราดอกเบี้ยลง 1% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน และ 2.ลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียน จะได้รับขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ โดยรวมกับอายุตั๋วเดิมแล้วไม่เกิน 180 วัน.

Read 209 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM