วันอังคาร, 17 กันยายน 2562 14:32

เซ็น MOU ดำเนินงานตาม กม.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

ธพ.ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ระหว่างกรมธุรกิจพลังงานกับผู้ทดสอบและตรวจสอบ ผู้ฝึกอบรม และวิศวกรออกแบบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในบทบาทและหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลของแต่ละภาคส่วนได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานสากล

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า การร่วมลงนามข้อตกลงในวันนี้เป็นความร่วมมือกันของกรมธุรกิจพลังงานกับภาคีเครือข่ายตามนโยบายภารกิจของกรมฯ ที่จะกำกับดูแลกิจการพลังงานในการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย มีความมั่นคง และก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง 

นางสาวนันธิกา ยังกล่าวเสริมอีกว่า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยการบัญญัติให้มีการกำหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง วิธีการปฏิบัติงาน และการจัดให้มีและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้งาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเก็บรักษา การขนส่ง การใช้ การจำหน่าย การแบ่งบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง และการควบคุมอื่นใดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง การกำหนดที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ ลักษณะของสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง คลังน้ำมันเชื้อเพลิง และการบำรุงรักษาสถานที่ดังกล่าว การกำหนดลักษณะของถังหรือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุหรือขนส่ง และการบำรุงรักษาถังหรือภาชนะดังกล่าว การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามความเหมาะสมแก่กิจการในการดำเนินกิจการ หรืออนุญาตให้ดำเนินกิจการ

รวมทั้งการกำหนดการอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือความเสียหาย หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม จำเป็นต้องได้รับการทดสอบ ตรวจสอบ และฝึกอบรมจากผู้ทดสอบ ตรวจสอบ และผู้ฝึกอบรมที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน เพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ภาคีเครือข่ายดังกล่าว ได้แก่ ผู้ดำเนินกิจการให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบ ผู้ฝึกอบรม ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง จะต้องได้รับการพิจารณาคุณสมบัติและมีหนังสือรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการปฏิบัติการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปโดยถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกรม

เล่าเรื่องด้วยภาพ

ปตท.นำ AI มาใช้กับระบบท่อส่งก๊าซ

ปตท. จับมือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาวิจัยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้กับฐานข้อมูลท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 21 ต.ค. 2562

TSTH รับประกาศนียบัตรจาก CAC

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับประกาศนียบัตรจาก CAC ในงาน CAC National Conference Day 2019 อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 21 ต.ค. 2562

KBANKแลกเองที่เครื่องอัตโนมัติแถมได้เรทถ…

กสิกรไทย สุดล้ำ เปิดตัวเครื่องแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอัตโนมัติ เอาใจสายเที่ยว แลกเองที่เครื่องแถมได้เรทถูกสุดๆ  โลกต้องจำ อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 21 ต.ค. 2562

แกร็บ ประเทศไทย มุ่งมั่นใช้เทคโนโลยีสร้า…

ผู้บริหาร แกร็บ ประเทศไทยมุ่งมั่นใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์สังคมคว้ารางวัล “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2019”จาก มสวท. อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 21 ต.ค. 2562

‘ปิยจิต’ปลื้มรับรางวัล The Young Achieve…

‘ปิยจิต’ ปลื้มรับรางวัล The Young Achievers 2019 อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 21 ต.ค. 2562

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” คว้า…

บริษัท เฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หรือ “FPT”ผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรับรางวัลThe Country Award Winner 2019 สาขา‘ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมดีเด่นของประเทศไทย’(Best Developers Thailand of Industrial... อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 21 ต.ค. 2562

กรมศุลฯร่วม “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ทีมผู้บริหารกรมศุลฯร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 18 ต.ค. 2562

คลัง-สบน.ร่วมทูลเกล้าฯสมเด็จพระเทพฯ

ปลัดคลังนำทีมผู้บริหาร สบน.เข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 18 ต.ค. 2562

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM