วันจันทร์, 16 กันยายน 2562 15:12

CIMB Memorable Night สมโซนภาคเหนือ

CIMB Preferred Memorable Night in Chiang Mai

ตัน คีท จิน (กลางซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย และดุษณี เกลียวปฏินนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารผลิตภัณฑ์การออม พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดงาน CIMB Preferred Memorable Night 2019 โดยเชิญ ปั่น-ไพบูลเกียรติ เขียวแก้ว นักร้องคุณภาพคับแก้ว มาขับกล่องบทเพลงหวาน และสร้างความสนุกสนาน ให้สมาชิก CIMB Preferred โซนภาคเหนือ ระหว่างรับประทานอาหารค่ำ เพื่อตอบแทนสมาชิก CIMB Preferred ที่ให้ความไว้วางใจในธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 62 ที่ห้องอาหาร China Kitchen ชั้น 1 โรงแรม แชงกรีล่า เชียงใหม่.

 

Read 130 times

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM