วันจันทร์, 16 กันยายน 2562 14:27

ภูมิคุ้มกันสังคมวัคซีนธุรกิจยังยืน

เวทีสัมมนา แนวพระราชดำริ ภูมิคุ้มกันสังคม-วัคซีนธุรกิจยั่งยืน เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นปัญหาหนี้ครัวเรือน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้คนในมิติต่าง ๆ 

ปัญหาหนี้ครัวเรือน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้คนในมิติต่าง  ทั้งการเข้าถึงอาหารสาธารณสุขการศึกษา และที่อยู่อาศัย และที่ผ่านมาภาคเอกชนของไทยพยายามดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมเพื่อสังคมในการช่วยเหลือ พัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้คนในทุก  ด้านโดยผ่านกิจกรรม และโครงการต่าง  มากมายแต่กระนั้น ยังไม่สามารถทำให้ ปัญหาหนี้ครัวเรือนเบาบางลงเท่าที่ควร เพราะ คนไทยยังขาดวินัยในการบริหารทางการเงิน ที่สำคัญ ปัญหาหนี้ครัวเรือนยังเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้น  สำหรับสังคมไทย

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยบนเวทีสัมมนา แนวพระราชดำริ ภูมิคุ้มกันสังคม-วัคซีนธุรกิจยั่งยืนว่า

ปัญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น อาจเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศความมั่นคงทางการเงินเป็นเรื่องที่สำคั ทางภาครัฐและธนาคารพาณิชย์มีความตระหนักถึงเรื่องนี้ ในอดีตมีนโยบายต่างๆออกมามากมายไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิด แต่ถึงจุดจุดหนึ่งก็ต้องดูความละเอียดของสินเชื่อครัวเรือนให้มากยิ่งขึ้น ในเรื่องนี้ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งก็มาลงนาม ในข้อตกลงว่า ต่อไปนี้เราต้องรับผิดชอบสินเชื่อไปตั้งแต่รายใหญ่ไปจนถึงรายเล็ ยกตัวอย่างเช่นการให้สินเชื่อรายใหญ่พอให้ไปแล้วไปก่อปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เราก็ต้องระมัดระวังต้องมาดูให้ชัดเจนว่า ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดจากการที่เราให้สินเชื่อ สำหรับลายเล็กๆอย่างเช่นหนี้ครัวเรือน เราต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้น เช่นดูความจำเป็น การให้สินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเรื่องปกติ แต่ในกรณีที่สนับสนุนให้เป็นหนี้เกินความจำเป็น ทางธนาคารพาณิชย์คงอนุมัติสินเชื่อที่ก่อให้เกิดหนี้ครัวเรือนลดลงอย่างแน่นอน

ปัจจุบันตัวเลขหนี้ครัวเรือนไทยอยู่ที่ 78.7% ต่อจีดีพี จากตัวเลขที่ศึกษาพบว่าระดับหนี้ที่ 84% เป็นระดับที่ค่อนข้างอันตราย โดยสัดส่วนหนี้ในปัจจุบันจำแนกตามวัตถุประสงค์การกู้ยืมต่อหนี้ทั้งหมด ได้แก่ ส่วนบุคคล 34% บ้าน 33% เพื่อธุรกิจ 18% ยานยนต์ 12% และบัตรเครดิต 3% สะท้อนว่าประชาชนนำเงินอนาคตมาใช้ซึ่งตรงกันข้ามกับการออม อย่างไรก็ตาม การเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิด เช่น การกู้เงินเพื่อการศึกษา.

Read 216 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM