วันจันทร์, 16 กันยายน 2562 13:56

ปตท.คว้า22 รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น

กลุ่ม ปตท. ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ” จำนวน22 รางวัล ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2019

สถานประกอบกิจการของกลุ่ม ปตท. จำนวน 14 แห่ง ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ” จำนวน22 รางวัล ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2019 ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงาน โดยมี ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลฯ เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม มุ่งมั่นที่จะยกระดับการจัดการให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี.

 

Read 74 times

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM