วันจันทร์, 16 กันยายน 2562 08:55

ออมสินจัดถวายเนื่องในวัน "วันบุรฉัตร"

แบงก์ออมสิน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวัน "วันบุรฉัตร"

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เนื่องใน "วันบุรฉัตร" ซึ่งธนาคารออมสินจัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาที่ทรงวางรากฐานและทำนุบำรุงกิจการคลังออมสินให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้ามาเป็น "ธนาคารออมสิน" ในปัจจุบัน ทั้งยังทรงประกอบพระกรณียกิจที่ทรงคุณูประการในการพัฒนาประเทศนานัปการ โดยมีนางสุภาภรณ์ สายทองอินทร์ รอง ผอ.ธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริการ พนักงานฯ ราชสกุล และหน่วยงานที่ได้รับพระกรุณาธิคุณ อาทิ กระทรวงคมนาคม, กรมการทหารช่าง, กรมการทหารสื่อสาร, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, บมจ.ท่าอากาศยานไทย, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, บมจ.ทสท โทรคมนาคม และ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ ร่วมพิธี ณ พระวิหาร และพระอนุสาวรีย์ฉัตรชยานุสสรณ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา.

Read 83 times

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM