วันเสาร์, 14 กันยายน 2562 13:44

SCB ส่งมอบถุงยังชีพ1,000 ถุงแก่กองทัพอากาศ

ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งมอบถุงยังชีพแก่กองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือและอีสาน

พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบถุงยังชีพ จากธนาคารไทยพาณิชย์ โดย นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข รองผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนมอบ จำนวน 1,000 ถุง เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องในจังหวัดพิษณุโลกและอุบลราชธานี ภายใต้โครงการ “ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์”  ที่ธนาคารฯ จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี พลอากาศตรี ตรีพล อ่องไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และ นางพัตราภรณ์ สิโรดม รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมในพิธี ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่.

Read 183 times

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM