วันศุกร์, 13 กันยายน 2562 14:57

บชก.ชี้หน่วยงานรัฐช่วยเหลือเหตุพิบัติได้ทันที Featured

กรมบัญชีกลางแนะ มท.-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง-อุทกภัยในพื้นที่ที่เกิดเหตุ ชี้ หากเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน สามารถดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯได้ทันที

นางญาณี แสงศรีจันทร์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง (บชก.) กล่าวถึงกรณีที่เกิดภัยแล้งและอุทกภัยในหลายจังหวัดของไทย ว่า แม้สถานการณ์ในบางจังหวัดจะเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ยังมีอีกหลายจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมและภัยแล้งอยู่  ซึ่งบางจังหวัดอาจติดขัดในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาดังกล่าวจังหวัด โดยเฉพาะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาขอหารือเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อซื้อจัดจ้าง เพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 ทั้งนี้ กรณีที่เกิดเหตุภัยแล้งและอุทกภัยดังที่กล่าวมาข้างต้น หน่วยงานต้องให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้น สามารถดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ 3 กรณี ดังนี้ 

  1. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ง) “มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้า และอาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง” (สามารถดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ ไม่จำกัดวงเงิน) 
  1. ตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ข้อ 2 (5) “การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ หรือประโยชน์สาธารณะ” 
  1. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท 

ดังนั้น ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประสบภัย หรือหน่วยงานใดที่ต้องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง อุทกภัย ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ไม่ต้องกังวลใจและสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ทันที ตามข้อกำหนดข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป.

Read 336 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM