GSB Mymo MyAgent
วันพุธ, 04 กันยายน 2562 14:23

สิงคโปร์หั่นคาดการณ์ GDP ปีนี้เหลือ 0.6%

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. นักเศรษฐศาสตร์ภาคเอกชนและนักวิเคราะห์ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในปี 2562 ลง จากรายงานผลสำรวจที่เผยแพร่โดยธนาคารกลางของสิงคโปร์

โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวอยู่ที่ 0.6% ในปีนี้ ลดลงมาจากตัวเลขประเมินเดิมคือ 2.1% ในเดือนมิ.ย. จากความตึงเครียดของสงครามการค้าที่ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดจากผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่

มีการปรับลดตัวเลขคาดการณ์หลังจากเศรษฐกิจสิงคโปร์มีการเติบโตเพียง 0.1% ในไตรมาส 2 ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ 1.6% ที่ผู้ตอบแบบสำรวจประมินไว้ในการสำรวจก่อนหน้านี้

การคาดการณ์ทางสถิติยังแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจส่วนใหญ่เติบโตอยู่ประมาณ 0.5% - 0.9% ในปีนี้ ต่ำกว่าตัวเลขจากการสำรวจก่อนหน้านี้คือ 2.0% - 2.4%

ในเดือนส.ค. กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมลดตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของปี 2562 ลงมาอยู่ที่ 0% - 1% โดยระบุว่า คาดการณ์ว่า GDP จะอยู่ที่ “ ประมาณจุดกึ่งกลางของตัวเลขคาดการณ์”

โดยตัวเลขคาดการณ์เฉลี่ยของตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคสำคัญยังคงลดต่ำลงในการสำรวจประจำไตรมาส

คาดการณ์ว่าการเติบโตของภาคการผลิตสิงคโปร์จะลดฮวบลงถึง 2.4% จากการประเมินก่อนหน้านี้อยู่ที่ 0.2% ขณะที่การค้าส่งและค้าปลีกจะลดลง 2.8%

ขณะที่ภาคก่อสร้างเติบโตชะลอตัวอยู่ที่ 2.7% จากการประเมินก่อนหน้านี้คือ 3.5% บริการที่พักและอาหาร คาดการณ์ว่าจะเติบโต 0.8% เมื่อเทียบกับตัวเลขประเมินเดิมคือ 1.4%

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่ายอดส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมันจะลดฮวบลงถึง 9.2% ในปีนี้ ลดลงจากการประเมินเดิมที่คาดว่าจะร่วงลงมาเพียง 2.1%

แต่การเงินและประกันภัยกลับเติบโตสวนทาง ทำให้มีการปรับเพิ่มตัวเลขเติบโตเป็น 4.3% จากเดิม 3.8%

ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสูงสุดถึง 88.9% จากผู้ตอบแบบสอบถาม 23 ราย รองลงมาคือเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัว จากความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ประมาณครึ่งหนึ่งจากการตอบแบบสำรวจ

นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น การประท้วงที่ฮ่องกง และสถานการณ์อ่าวเปอร์เชียด้วย

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า GDP ในปีหน้าของสิงคโปร์จะลดลงมาอยู่ที่ 1.6% จากเดิม 2.3% ทำให้ผลการประเมินการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 1.0% - 1.9% ลดลงมาจากการประเมินก่อนหน้านี้คือ 2.0% - 2.4%

รายงานผลสำรวจจัดทำจากการรวบรวมคำตอบจาก 23 นักเศรษฐศาสตร์ภาคเอกชนและนักวิเคราะห์ และไม่ได้เป็นความเห็น หรือการคาดการณ์จากธนาคารกลางสิงคโปร์.

Read 622 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM