วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2562 08:55

กลุ่ม AIA ดันกำไรธุรกิจใหม่โต 20%

กลุ่มบริษัทเอไอเอ โชว์ผลการดำเนินงานครึ่งแรกปี 62 สุดยอดเยี่ยม ดันมูลค่าธุรกิจใหม่พุ่งถึง 2,275 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโต 20% ฟันกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 12% พร้อมเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่ม 14%

กลุ่มบริษัทเอไอเอ รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ ณ สิ้นสุด 30 มิ.ย.62 โดยมีอัตราการเติบโตของตัวชี้วัดหลักด้านการเงินเป็นตัวเลข 2 หลัก มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 โดยคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (CER) เปรียบเทียบกับช่วง 6 เดือนเดียวกันของปีก่อน โดยอัตราการเติบโตที่รายงานคิดจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ตามรายละเอียดด้านล่าง การเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่ที่แข็งแกร่งอย่างมาก ประกอบด้วย

มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เป็น 2,275 ล้านเหรียญสหรัฐ, เบี้ยประกันภัยรับปีแรก (ANP) เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เป็น 3,443 ล้านเหรียญสหรัฐ, อัตรากำไรของมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB margin) เพิ่มขึ้น 6.2 จุด คิดเป็นร้อยละ 65.6 กำไรจากการดำเนินงานและผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง, กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (OPAT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 คิดเป็นมูลค่า 2,898 ล้านเหรียญสหรัฐ, มูลค่าธุรกิจในส่วนกำไรจากการดำเนินงาน (EV operating profit) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 คิดเป็นมูลค่า 4,523 ล้านเหรียญสหรัฐ,

ผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อมูลค่าธุรกิจ (operating ROEV) เพิ่มขึ้น30 bps เป็นร้อยละ 17.3

ขณะที่ กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและสถานะเงินกองทุนที่มั่นคง ประกอบด้วย มูลค่าหุ้นตามมูลค่าธุรกิจ (EV Equity) เท่ากับ 61.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลค่าธุรกิจ (EV) เท่ากับ 59.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากวันที่ 31 ธ.ค.61, ส่วนเพิ่มขึ้นของเงินกองทุนส่วนเกิน ( Underlying free surplus

generation) คิดเป็นเป็นมูลค่า 2,804 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15, มีเงินกองทุนส่วนเกิน (Free surplus) มูลค่า 16.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากวันที่ 31 ธ.ค.61, อัตราส่วนของเงินกองทุน (Solvency ratio) ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลของฮ่องกง เอไอเอ มีอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 415

ด้านเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ประกอบด้วย เงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 คิดเป็นมูลค่า 33.30 เซ็นต์ฮ่องกงต่อหุ้น

นายอึง เค็ง ฮุย ปธ.จนท.บห.และกก.ผจก.ใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า เอไอเอมีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมด้วยอัตราการเติบโตของตัวชี้วัดหลักด้านการเงินที่เพิ่มขึ้นถึง 2 หลักในช่วงครึ่งแรกของปี 62 แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเอไอเอ โดยกลุ่มบริษัทเอไอเอมีมูลค่าธุรกิจใหม่เติบโตขึ้นร้อยละ 20 คิดเป็น 2,275 ล้านเหรียญสหรัฐ และยังมีการเติบโตของกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และเงินกองทุนส่วนเกินเพิ่มขึ้นร้อยละ 15

“คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทเอไอเอยังได้ประกาศเงินปันผล ระหว่างกาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ในปี 62สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของเอไอเอ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจถึงภาพรวมในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเอไอเอ”  นายอึง เค็ง ฮุย กล่าวและว่า

“ธุรกิจของเอไอเอในประเทศจีนยังคงเป็นตลาดที่มีการเติบโตที่รวดเร็วที่สุด ด้วยอัตราการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 ผมมีความยินดีที่ศูนย์ให้บริการการขายในเมืองเทียนจิน และเมืองฉือเจียจวงในมณฑลเหอเป่ย ได้เริ่มดำเนินงานไปเมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะที่ธุรกิจของเราในฮ่องกงยังคงดำเนินงานได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยการเติบโตร้อยละ 19 ของมูลค่าธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายฐานลูกค้าและช่องทางการขายของเรา”

สำหรับการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียนั้น เขาย้ำว่า เป็นผลมาจากการมุ่งมั่นพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตให้มีความเป็นมืออาชีพ และความร่วมมือของพันธมิตรธุรกิจของเราผ่านช่องทางการขายผ่านธนาคาร ขณะที่ตลาดอื่นๆ ของเอไอเอ มีการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่ ร้อยละ 17 ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในประเทศออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

“ช่องทางการขายผ่านตัวแทนของเอไอเอ สามารถสร้างการเติบโตร้อยละ 21 ของมูลค่าธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จของกลยุทธ์พรีเมียร์ เอเจนซี (Premier Agency) ในการเพิ่มจำนวนตัวแทนที่มีคุณภาพ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เอไอเอยังคงเป็นอันดับหนึ่งจากทั่วโลกที่มีสมาชิก สโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม (MDRT) มากที่สุด ด้วยจำนวนสมาชิกกว่า 12,000 คน ขณะเดียวกันมูลค่าธุรกิจใหม่จากพันธมิตรธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของความร่วมมือกับหลากหลายธนาคารทั่วทั้งภูมิภาค นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายน เอไอเอยังได้รับรางวัล แบรนด์ประกันชีวิต อันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia’s Number One Insurance Brand)* ตอกย้ำคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives-เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ในการเดินหน้าเป็นหุ้นส่วนชีวิตแก่ลูกค้า อีกทั้งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยเรามีจำนวนสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้มากกว่า 1.5 ล้านคน สิ้นสุด ณ เดือน มิ.ย.”  นายอึง เค็ง ฮุย กล่าว

ทั้งนี้ การดำเนินงานอย่างยอดเยี่ยมในครึ่งปีแรก สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์

AIA Delivers Excellent Results in the First Half of 2019 พร้อมด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บวกกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย มั่นคง และมีคุณภาพ ทำให้เอไอเอสามารถเติบโตในตลาดประกันชีวิตของเอเชียได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในภาวะที่ตลาดมีความผันผวน

ในขณะที่บริษัทฯเฉลิมฉลองการครบรอบ 100 ปีของกลุ่มบริษัทเอไอเอ จึงมีความมั่นใจอย่างมากถึงศักยภาพในระยะยาวของเอไอเอ และบริษัทฯจะเดินหน้าในการสร้างมูลค่าที่เติบโตและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงการช่วยให้ผู้คนนับล้านมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น (Healthier, Longer, Better Lives) ต่อไป.

Read 96 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM