GSB Mymo MyAgent
วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562 08:08

มอบ “นักบริหารระดับกลาง” รุ่น 2/62

กรมศุลฯร่วมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุ่นที่ 2/2562

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุ่นที่ 2/2562 ซึ่งกรมศุลกากรร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) จัดขึ้น ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 ส.ค.62.

Read 248 times

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM