GSB Mymo MyAgent
วันพุธ, 21 สิงหาคม 2562 11:28

ราช กรุ๊ป ทุ่ม 2,000 ลบ.ซื้อ นวนครการไฟฟ้า

ราช กรุ๊ป ทุ่มงบเกือบ 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้น บริษัท นวนครการไฟฟ้า จำกัด (NNE) ในสัดส่วน 99.97% จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH  แจ้งว่า วานนี้ (20 ส.ค.) บริษัทได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิบริษัท นวนครการไฟฟ้า จำกัด (NNE) ในสัดส่วน 99.97% คิดเป็นเงินประมาณ 1,998.40 ล้านบาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ กลุ่มผู้ถือหุ้นสามัญ ประกอบด้วย นางวลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา สัดส่วน 19.53% บริษัท นวนคร แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สัดส่วน 5.01% และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ สัดส่วน 4.48%

การซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ประกอบด้วย บมจ.ทีทีซีแอล (TTCL) สัดส่วน 44.02% และบริษัท โคมิโป โกลบอล จำกัด สัดส่วน 26.93%  การซื้อขายหุ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว และภายหลังการซื้อขายหุ้นสร็จสมบูรณ์ โครงสร้างผู้ถือหุ้นใน NNE จะประกอบด้วย RATCH สัดส่วน 99.97% และผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยเดิม สัดสว่น 0.03%

สำหรับ NNE เป็นโรงไฟฟ้าประเภท SPP ระบบ Cogeneration ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ขนาดกำลังการผลิต 110 เมกะวัตต์ (MW) และกำลังการผลิตไอน้ำ 10 ตัน/ชั่วโมง ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี มูลค่ากิจการประมาณ 5,726.68 ล้านบาท มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทสัญญา SPP-Firm ระบบ Cogeneration จำนวน 90 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นเวลา 25 ปี โดยไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำจะถูกจำหน่ายให้กับลูค้าอุตสาหกรรม โดยโครงการเริ่มเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 31 ต.ค.56 ซึ่งการลงทุนดังกล่าวเป็นการขยายโอกาสการลงทุนตามแผนกลยุทธ์และเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

อย่างไรก็ตามด้าน TTCL แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (20 ส.ค.) อนุมัติการขายหุ้นบุริมสิทธิ 44.02% ใน NNE ให้กับ RATCH คิดเป็นมูลค่า 838.47 ล้านบาท และค่างานก่อสร้างค้างจ่ายเป็นจำนวน 32.94 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 3/62 ทำให้ NNE จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และการดำเนินการอื่นใดตามความเหมาะสม

Read 167 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM