GSB Mymo MyAgent
วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562 14:11

KrungsriผนึกSE Thailandพันธมิตเพื่อสังคม

กรุงศรีลงนามร่วมเป็นพันธมิตรในสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม

นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ที่สองจากขวาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  สังคม  และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด  (มหาชนจับมือ .ดิศปนัดดา ดิศกุล (ที่สองจากซ้ายนายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม หรือ SE Thailand ร่วมเป็นพันธมิตรสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการผสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกสมาคมและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขยายผลการแก้ไขปัญหาในวงกว้างยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สมาคมยังสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมให้กับสาธารณชนทั่วไป

Read 126 times

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM