วันศุกร์, 14 กันยายน 2561 15:45

3แบงก์ร่วมฉลองขายหุ้นกู้ 6.4 พันล.

บมจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร ฉลองความสำเร็จในการขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่า 6,400 ล้านบาท ด้าน "3 แบงก์ใหญ่" ชี้ นักลงทุนเชื่อมั่น เติมฐานความเข้มแข็งทางธุรกิจแน่นปึ๊ก! เชื่อมีส่วนช่วยพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย

รายงานข่าวจากบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (“NNEG”) ระบุว่า บริษัทฯประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มูลค่ารวม 6,400 ล้านบาท จำนวน 4 รุ่น โดยแบ่งเป็น หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.68 หุ้นกู้อายุ5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.85 และหุ้นกู้อายุ 16 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.22 ให้กับนักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561โดยได้แต่งตั้งให้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารทหารไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “A-” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนหลากหลายกลุ่มเป็นอย่างดี ทั้งจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทประกันชีวิต และสหกรณ์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนในสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและมั่นคง ตลอดจนแผนการขยายกำลังการผลิตที่ชัดเจนของบริษัทฯ โดยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะนำไปชำระเงินกู้เดิม และเพื่อสนับสนุนแผนการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ ในเฟส 2 อีกประมาณ 60 เมกะวัตต์ และไอน้ำอีกประมาณ 10 ตันต่อชั่วโมง เพื่อรองรับลูกค้าภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิรวม (ทั้งเฟส 1 และ เฟส 2) ประมาณ 185 เมกะวัตต์ และขนาดกำลังการผลิตไอน้ำรวมประมาณ 40 ตัน ต่อชั่วโมง

นานนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. นวนคร และกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนครจำกัด การออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นของบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด ในครั้งนี ว่า ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนในหลายกลุ่ม ด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ของผู้ถือหุ้นทั้ง3 ราย ของบริษัทฯ คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ และบมจ.นวนคร ตลอดจนผลประกอบการที่โดดเด่น ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงของบริษัทฯ เหล่านี้ล้วนเป็นผลให้เกิดความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อบริษัทฯ โดยการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะช่วยลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้ง 2 โครงการได้อย่างน้อย 1% หรือประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯในระยะยาว

นายประกอบ เพียรเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า ธนาคารฯยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จออกหุ้นกู้ครั้งแรกของบริษัทผลิตไฟฟ้านวนคร ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ทั้งด้านฐานะทางการเงินและความแข็งแกร่งของผู้ถือหุ้น การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ทำให้บริษัทฯสามารถตรึงต้นทุนทางการเงินในอัตราที่เหมาะสมท่ามกลางสภาวะตลาดดอกเบี้ยขาขึ้น

ขณะที่ นายรณฤทธิ์ วิระชะนัง ผู้บริหารงานตลาดทุนธนกิจ สายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทยกล่าวว่า การออกหุ้นกู้ของ NNEG ครั้งนี้ สนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยเป็นอย่างมากปัจจุบันหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นยังมีจำนวนไม่มาก ทำให้นักลงทุนยังไม่คุ้นเคย และยังติดประเด็นเรื่องสภาพคล่องการลงทุน ทั้งนี้ การที่บริษัทออกหุ้นกู้หลากหลายอายุ ทำให้นักลงทุนหลายกลุ่มสามารถเข้าร่วมได้ และน่าจะทำให้หุ้นกู้ชนิดนี้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ หุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินยังตอบโจทย์ของบริษัทในเรื่องการบริหารเงิน ตามลักษณะการทยอยคืนเงินต้นที่เหมาะกับCashflows ของบริษัท ถือเป็นความสำเร็จแบบ win-win

ด้านนายวิกรานต์ ปวโรจน์กิจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ ลูกค้าบรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย กล่าวว่า ทางทีเอ็มบีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผลความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น (Amortized Debentures) ของ NNEG ซึ่งประสบความสำเร็จตามแผนการระดมทุนของทางบริษัทฯ ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำการเสนอขาย ถึงแม้ว่าจะเผชิญสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง แต่ก็ได้รับการตอบรับและความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานของบริษัทจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ด้วยการจองหุ้นกู้เกินกว่าจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้การระดมทุนจะช่วยสนับสนุนแผนการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำใน เฟส 2 ของทาง NNEG ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต.

เล่าเรื่องด้วยภาพ

ไทยพาณิชย์เปิดตัว UBU Smart University

แบงก์ไทยพาณิชย์จับมือม.อุบลราชธานี เปิดตัวโครงการ UBU Smart University ต้นแบบสังคมไร้เงินสดของภาคอีสาน อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 23 ม.ค. 2562

กลุ่มพันธมิตร R3 ร่วม Workshop แรกในไทย

แบงก์กรุงเทพ ให้การต้อนรับกลุ่มพันธมิตร R3 ในโอกาสร่วม Workshop โครงการ Voltron ครั้งแรกในประเทศไทย อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 23 ม.ค. 2562

ยิปซัม สงขลา รับรางวัล Eco Factory

ยิปซัม สงขลา รับรางวัล Eco Factory อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 23 ม.ค. 2562

วิริยะฯ-ชมรมตัวแทนภาค 6 จัดเลี้ยงปีใหม่แ…

วิริยะประกันภัย - ชมรมตัวแทน ภาค 6 จัดงานสังสรรค์ ปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล ภายใต้ธีมงานแบบจีน อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 21 ม.ค. 2562

TMB ร่วม Big Camera ช้อปรับเครดิตเงินคืน…

ทีเอ็มบี ให้ผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ จ่ายสบาย ๆ กับ Big Camera รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,200 บาท ต่อเดือน อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 21 ม.ค. 2562

“ซีพี ออลล์ ลงนาม 7 มหา’ลัย ผลิตบัณฑิตพร…

“ซีพี ออลล์ ลงนาม 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎร่วมผลิตบัณฑิตระดับพรีเมี่ยม ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ ผ่านการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 21 ม.ค. 2562

มิตรผลร่วมพีทีทีทำถุงกระดาษดูแล สวล.

น้ำตาลมิตรผล จับมือ พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม เปิดตัว มิตรผล “ถุงกระดาษ” โฉมใหม่ ตอกย้ำความตั้งใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 21 ม.ค. 2562

ธ.กรุงเทพฉลองตรุษจีนแจกอั่งเปาอักษร “ฝู”

ธนาคารกรุงเทพ จัดทำซองอั่งเปาร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน สัญลักษณ์ตัวอักษรจีน “ฝู” สื่อถึงความสุข - โชคดี อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 21 ม.ค. 2562

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM