วันศุกร์, 29 มิถุนายน 2561 16:26

ออมสินจัดประกวดโฮมสเตย์ระดับประเทศ ครั้งแรกของไทย

“GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์”

ธนาคารออมสิน ส่งเสริมชุมชนด้านการท่องเที่ยว หลังประสบความสำเร็จจากการเฟ้นหาชุมชนต้นแบบ ชุมชนประชารัฐสีชมพู 2 ปีก่อน ปีนี้จัดประกวดโฮมสเตย์ระดับประเทศ “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” ครั้งแรกของการประกวดโฮมสเตย์ไทยที่มีหัวใจแห่งการพัฒนา สามารถยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชิงเงินรางวัลสนับสนุนมูลค่ารวม 3,200,000 บาท

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า การประกวดGSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” มีจุดเริ่มต้นมาจาก โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู เมื่อปี 2559  ซึ่งเป็นโครงการที่คัดเลือกชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านการพัฒนาในรูปแบบประชารัฐ ตามแนวคิด “ประชาคิด...ออมสินส่งเสริม ประชาเริ่ม...ออมสินร่วมสร้าง” จึงทำให้เกิดชุมชนต้นแบบระดับประเทศ 10 ชุมชน ต่อมาในปี 2560 ได้ต่อยอดโครงการโดยนำองค์ความรู้ของชุมชนต้นแบบไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ“ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง” ที่ส่งเสริมการพัฒนาแบบชุมชนเพื่อชุมชน มาถึงปี 2561 จึงมีการเชิญชวนโฮมสเตย์ไทยทั่วประเทศที่มีหัวใจแห่งการพัฒนาสามารถยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน  

“การประกวดGSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” ครั้งนี้ เปิดรับสมัครโฮมสเตย์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 และจะดำเนินการคัดเลือกโฮมสเตย์ผ่านเข้ารอบ 100 แห่ง เพื่อเชิญผู้แทนโฮมสเตย์เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งใหญ่ระดับประเทศ เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการโฮมสเตย์ทั้งในมิติสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาโฮมสเตย์ไทยให้เป็นไปตามแนวคิด SMART คือ S : System ระบบบริหารจัดการ  M : Marketingกลยุทธ์ด้านการตลาด  A : Adaptation การประยุกต์ปรับเปลี่ยน  R : Relationship ความสัมพันธ์ในชุมชน และ T : Thailand 4.0 คือการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาโฮมสเตย์”

การคัดเลือกจะมีความเข้มข้นขึ้นตามลำดับ จนเหลือโฮมสเตย์เข้ารอบ 10 แห่ง ก็จะมี กิจกรรมออมสินสานสัมพันธ์ การลงพื้นที่ของกรรมการ การจัดทำรายการโทรทัศน์เชิญชวนท่องเที่ยวโฮมสเตย์ และการตัดสินโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมและดีเด่นระดับประเทศ ยกย่องเป็นต้นแบบโฮมสเตย์ไทยที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งผู้ชนะจะได้รับโล่เกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนมูลค่ารวม 3,200,000 บาท ประกอบด้วยรางวัล

โฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอันดับ 1               500,000 บาท

โฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอันดับ 2               300,000 บาท

โฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอันดับ 3               200,000 บาท

โฮมสเตย์ดีเด่น 7 แห่งๆละ                100,000 บาท

โฮมสเตย์ที่ผ่านเข้ารอบ 20 แห่งๆละ           50,000 บาท

โฮมสเตย์ที่ผ่านเข้ารอบ 100 แห่งๆละ         10,000 บาท

“ธนาคารเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยว ในรูปแบบชุมชนโฮมสเตย์ซึ่งถือเป็นการสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการนำวิถีชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศักยภาพของชุมชนในด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาบูรณาการเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวในที่สุด

เล่าเรื่องด้วยภาพ

บางจาก จับมือ JCCP พัฒนาหน่วยกลั่น

บางจาก จับมือ JCCP พัฒนาหน่วยกลั่น

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมมือ JCCP พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบำรุงรักษาหน่วยกลั่นในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 22 ก.ย. 2561

เพิ่มพื้นที่“โซลาเซลล์”ลดต้นทุนเกษตรกร

เพิ่มพื้นที่“โซลาเซลล์”ลดต้นทุนเกษตรกร

พลังงานชัยนาท เตรียมเพิ่มพื้นที่ส่งเสริมใช้พลังงานทดแทน ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กลุ่มเกษตรกร  หลังโครงการปี 61 สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้กว่า 184 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 1,139 ไร่ รวมงบประมาณกว่า 5 ล้านบาท อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 22 ก.ย. 2561

LPN แบบอาคารผ่านเกณฑ์

LPN แบบอาคารผ่านเกณฑ์

LPN ปลื้มรับแบบอาคารผ่านเกณฑ์ อนุรักษ์พลังงานในงาน "BEC Awards 2018" จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 21 ก.ย. 2561

กสิกรฯแชมป์มูลค่าแบรนด์องค์กร 2 ปีซ้อน

กสิกรฯแชมป์มูลค่าแบรนด์องค์กร 2 ปีซ้อน

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบรางวัลThailand’s Top Corporate Brand Values 2018  อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 21 ก.ย. 2561

SCB สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทร์ฯ

SCB สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทร์ฯ

SCB สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทร์ฯ อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 21 ก.ย. 2561

ธอส. จัดกิจกรรม Meeting with MD

ธอส. จัดกิจกรรม Meeting with MD

ธอส. จัดกิจกรรม Meeting with MD ประจำไตรมาส 3/2561 อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 20 ก.ย. 2561

กสิกรฯหนุนเงินกู้ธุรกิจบรรจุภัณฑ์

กสิกรฯหนุนเงินกู้ธุรกิจบรรจุภัณฑ์

กสิกรฯหนุนเงินกู้ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 20 ก.ย. 2561

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM