วันพฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2561 17:28

งานสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประจำปี 2561

งานสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประจำปี 2561 “เทคโนโลยีทางการคลัง (Fiscal Technology : FisTech)”

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้แถลงว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีกำหนดจะจัดงานสัมมนาวิชาการของ สศค. ประจำปี 2561 (FPO Symposium 2018) 

โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีทางการคลัง (Fiscal Technology : FisTech)” ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดเชิงนโยบายของข้าราชการ สศค. พร้อมทั้งรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน

การสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้กล่าวปาฐกถาเปิดงาน จากนั้นจะเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการของ สศค. เรื่อง ยกเครื่องข้อมูล ยกคนพ้นจน
โดยข้าราชการรุ่นใหม่ของ สศค. ที่จะมานำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการลดความยากจนในประเทศไทยผ่านมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมุ่งเน้นวิธีการ “ยกเครื่องข้อมูล” โดยการขยายฐานข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2559 และ 2560 นำไปสู่การบูรณาการกับข้อมูลด้านอื่น ๆ ของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในมิติของบุคคล ครัวเรือน และชุมชน และสุดท้ายจะเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิธีการระบุกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยที่มีความแม่นยำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการ และการกำหนดมาตรการเพื่อลดความยากจนอย่างตรงจุด เพื่อ “ยกคนพ้นจน” อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และ นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ร่วมวิพากษ์และให้ข้อคิดเห็น สำหรับช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนาในหัวข้อ เศรษฐกิจดิจิทัล...อนาคตเศรษฐกิจไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วย ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และนายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมี นายอมรศักดิ์ มาลา สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สศค. เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจะเสวนาในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การเตรียมความพร้อมของภาครัฐและเอกชนเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปฏิรูปการทำงานและการบริการภาครัฐ

ทั้งนี้ การสัมมนาวิชาการประจำปีของ สศค. จะเป็นโอกาสให้สาธารณชนรับทราบถึงนวัตกรรมทางนโยบายและการดำเนินงานของ สศค. ในฐานะหน่วยงานหลักทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีบทบาทในการวิเคราะห์ และเสนอแนนโยบายเศรษฐกิจการคลัง สศค. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ได้ที่ www.fpo.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร (02) 273-9020 ต่อ 3653.

เล่าเรื่องด้วยภาพ

ลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา รับรางวัลใหญ่จาก คปภ.

ลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา รับรางวัลใหญ่จาก ค…

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้เกียรติ อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 23 ก.ย. 2561

"ดีโด้"ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด รสนมเปรี้ยว“มิกกุ”

"ดีโด้"ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด…

คุณจันทรา พงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม ภายใต้แบรนด์ “ดีโด้” อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 23 ก.ย. 2561

กลุ่มทรูสนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบิน Miss Deaf World 2017

กลุ่มทรูสนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบิน Mis…

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมี ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ... อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 23 ก.ย. 2561

การบินไทยร่วมลงนาม MOU

การบินไทยร่วมลงนาม MOU

การบินไทยร่วมลงนาม MOU กับตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารไทเปนำกลุ่มไมซ์ชาวไต้หวันกว่า 2,500 คน เข้าไทย  อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 23 ก.ย. 2561

ทอท.รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Value 2018

ทอท.รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Co…

ทอท.ได้รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Value 2018 และรางวัลเกียรติยศ ASEAN’s Top Corporate Brand Value 2018 อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 23 ก.ย. 2561

มอบประกาศนียบัตร T Mark

มอบประกาศนียบัตร T Mark

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับตราThailand Trust Mark ประจำปี 2561  อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 23 ก.ย. 2561

บางจาก จับมือ JCCP พัฒนาหน่วยกลั่น

บางจาก จับมือ JCCP พัฒนาหน่วยกลั่น

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมมือ JCCP พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบำรุงรักษาหน่วยกลั่นในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 22 ก.ย. 2561

เพิ่มพื้นที่“โซลาเซลล์”ลดต้นทุนเกษตรกร

เพิ่มพื้นที่“โซลาเซลล์”ลดต้นทุนเกษตรกร

พลังงานชัยนาท เตรียมเพิ่มพื้นที่ส่งเสริมใช้พลังงานทดแทน ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กลุ่มเกษตรกร  หลังโครงการปี 61 สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้กว่า 184 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 1,139 ไร่ รวมงบประมาณกว่า 5 ล้านบาท อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 22 ก.ย. 2561

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM