วันจันทร์, 11 มิถุนายน 2561 16:50

สมาคมประกันชีวิตไทยแนะไม่ควรยกเลิกกรมธรรม์

ตามที่ประชาชนได้วางแผนการออมผ่านการประกันชีวิตในรูปแบบต่างๆ แต่ภายหลังได้มีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจจะด้วยสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่จำกัดซึ่งส่งผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงิน ทำให้ไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยในปีต่อๆ ไปได้ และอีกสาเหตุหนึ่งอาจมาจากการได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมจากตัวแทนประกันชีวิต

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า จากปัญหาการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีสาเหตุมาจากผู้เอาประกันภัยเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้นั้น สมาคมประกันชีวิตไทยขอแนะนำผู้เอาประกันภัยพิจารณารูปแบบประกันชีวิตให้เหมาะสม ตรงกับความต้องการและความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยของตนเองในระยะยาวเป็นสำคัญ เพื่อให้กรมธรรม์ประกันชีวิตมีผลบังคับ สามารถบรรลุเป้าหมายของการทำประกันชีวิตได้จนสิ้นสุดสัญญา

ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งของการยกเลิกกรมธรรม์ อาจมาจากการถูกตัวแทนประกันชีวิตบางส่วนที่ย้ายต้นสังกัดชักชวนหรือแนะนำให้ยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับเดิม เพื่อมาทำกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับใหม่กับบริษัทใหม่ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต และทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียผลประโยชน์ เพราะจะทำให้เสียโอกาสในเรื่องความคุ้มครองตามที่ตัวเองตั้งใจไว้และอาจได้รับเงินค่าเวรคืนกรมธรรม์ประกันภัยน้อยกว่าเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระไป เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตมีค่าใช้จ่ายในส่วนของความคุ้มครองสำหรับระยะเวลาที่ผ่านมา ร่วมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ นอกจากนี้ในการทำกรมธรรม์ฉบับใหม่
ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสูงเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับเหมือนเดิม เพราะการซื้อประกันชีวิตฉบับใหม่ บริษัทประกันชีวิตจะคิดคำนวนค่าเบี้ยประกันภัยตามอายุปัจจุบันที่มากขึ้น รวมถึงค่าความเสี่ยงภัยจากสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริงเกี่ยวกับสุขภาพต่อบริษัทประกันชีวิตแห่งใหม่ด้วย ซึ่งหากผู้ขอเอาประกันภัยมีปัญหาสุขภาพ บริษัทอาจใช้สิทธิปฏิเสธไม่รับประกันได้ ถือได้ว่าเป็นผลเสียแก่ผู้เอาประกันภัย อีกทั้งยังทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียโอกาสที่จะได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องจากกรมธรรม์เดิม

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า หากมีตัวแทนประกันชีวิตมาชักชวนให้ยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา ขอให้ผู้เอาประกันภัยพิจารณาให้รอบครอบและตรวจสอบรายละเอียดอย่างถี่ถ้วน หรืออาจขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงาน คปภ.และสมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์
ที่พึงจะได้รับไปอย่างน่าเสียดาย และสำหรับตัวแทนประกันชีวิตที่ชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ การกระทำดังกล่าวนอกจากจะผิดจรรยาบรรณการเป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้ว ยังเป็นความผิดตามประกาศ คปภ. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตและธนาคาร พ.ศ.2551 ซึ่งมีบทลงโทษถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต

เล่าเรื่องด้วยภาพ

ลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา รับรางวัลใหญ่จาก คปภ.

ลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา รับรางวัลใหญ่จาก ค…

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้เกียรติ อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 23 ก.ย. 2561

"ดีโด้"ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด รสนมเปรี้ยว“มิกกุ”

"ดีโด้"ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด…

คุณจันทรา พงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม ภายใต้แบรนด์ “ดีโด้” อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 23 ก.ย. 2561

กลุ่มทรูสนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบิน Miss Deaf World 2017

กลุ่มทรูสนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบิน Mis…

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมี ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ... อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 23 ก.ย. 2561

การบินไทยร่วมลงนาม MOU

การบินไทยร่วมลงนาม MOU

การบินไทยร่วมลงนาม MOU กับตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารไทเปนำกลุ่มไมซ์ชาวไต้หวันกว่า 2,500 คน เข้าไทย  อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 23 ก.ย. 2561

ทอท.รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Value 2018

ทอท.รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Co…

ทอท.ได้รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Value 2018 และรางวัลเกียรติยศ ASEAN’s Top Corporate Brand Value 2018 อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 23 ก.ย. 2561

มอบประกาศนียบัตร T Mark

มอบประกาศนียบัตร T Mark

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับตราThailand Trust Mark ประจำปี 2561  อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 23 ก.ย. 2561

บางจาก จับมือ JCCP พัฒนาหน่วยกลั่น

บางจาก จับมือ JCCP พัฒนาหน่วยกลั่น

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมมือ JCCP พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบำรุงรักษาหน่วยกลั่นในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 22 ก.ย. 2561

เพิ่มพื้นที่“โซลาเซลล์”ลดต้นทุนเกษตรกร

เพิ่มพื้นที่“โซลาเซลล์”ลดต้นทุนเกษตรกร

พลังงานชัยนาท เตรียมเพิ่มพื้นที่ส่งเสริมใช้พลังงานทดแทน ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กลุ่มเกษตรกร  หลังโครงการปี 61 สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้กว่า 184 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 1,139 ไร่ รวมงบประมาณกว่า 5 ล้านบาท อ่านต่อ

| เล่าเรื่องด้วยภาพ | 22 ก.ย. 2561

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM