วันอังคาร, 23 เมษายน 2562 16:03

ตั้ง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอัจฉริยะ ใน ปั๊ม ปตท.

ปตท.  ร่วมกับ  มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  กระทรวงสาธารณสุข  จัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพอัจฉริยะ  ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น นำร่อง 2 สาขา สระแก้ว-อุดรธานี

ปตท.  ร่วมกับ  มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  และ กระทรวงสาธารณสุข  จัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Preventive Healthcare Unit)  ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10   โดย ปตท. เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและให้ความรู้กับประชาชน   รวมทั้งเพิ่มช่องทางในการพบแพทย์และรับยา  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้อย่างทั่วถึง  ทั้งนี้จะมีโครงการนำร่อง ในสถานีบริการน้ำมัน    พีทีที สเตชั่น สาขา ต.สระขวัญ จ.สระแก้ว  และ  สาขา หจก. แสนอุดม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  

Read 117 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM