วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2562 19:35

สคร.จัดประชุมประเมินผลงาน รสก.

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจครั้งที่ 2/2562

นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา.

Read 80 times

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM