วันจันทร์, 11 มิถุนายน 2561 18:39

น้ำตาลมิตรผล ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริตจาก CAC สะท้อนวัฒนธรรมองค์กรที่ตั้งอยู่บนความโปร่งใส

 

คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) รับมอบใบประกาศนียบัตรจากคุณประสัณห์ เชื้อพาณิชย์ กรรมการในคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC (ขวา) ในโอกาสที่ บริษัทน้ำตาลมิตรผล ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งแสดงถึงการมีมาตรการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจนขององค์กร สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส

Read 100 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM