วันเสาร์, 03 พฤศจิกายน 2561 14:50

การค้าสดใส AEC เพิ่มโอกาสธุรกิจไทย

จากการที่ประเทศไทยมีแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ธุรกิจของไทยจึงมีมุมมองเชิงบวกต่อโอกาสการค้าระหว่างประเทศ

 

อ้างอิงจากรายงานการสำรวจ ล่าสุด HSBC Navigator: Now, next and how for business ที่ได้ดำเนินการสำรวจบริษัทกว่า 8,500 แห่งใน 34 ประเทศทั่วโลก เพื่อประเมินมุมมองในการดำเนินธุรกิจและความคาดหวังต่อกิจกรรมการค้าและการเติบโตของธุรกิจ

ทั้งนี้ธุรกิจในประเทศไทย (ร้อยละ 92) มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อภาพรวมการค้าระหว่างประเทศ เทียบกับบริษัทในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก (ร้อยละ 78) โดยบริษัทไทยให้เหตุผลว่า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 50) และการเติบโตของเศรษฐกิจโลก (ร้อยละ 44) เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สนับสนุนมุมมองเชิงบวก ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดจากประเทศไทย (ร้อยละ 96) มีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน โดยมีความเชื่อมั่นที่สูงกว่าบริษัททั่วโลกเล็กน้อย (ร้อยละ 81)

นายกฤษฎา แพทย์เจริญ ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย กล่าวว่า “เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นภาพรวมการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งในประเทศไทย เรากำลังเห็นจากลูกค้าของเรา จากการที่ธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยขยายตัว คาดหวังว่าจะมีโอกาสใหม่ ๆ เกิดขึ้นจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในเทคโนโลยี ระบบดิจิทัล และการบริหารจัดการข้อมูล"

สำหรับโอกาสทางธุรกิจกำลังมีความเป็นไปได้ที่จะเติบโตสำหรับบริษัทในประเทศไทย โดยข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปซึ่งเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศไทย จะช่วยเพิ่มโอกาสและกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ และขณะเดียวกัน ธุรกิจไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าการเป็นสมาชิกภาพอาเซียน (ร้อยละ 83) และข้อตกลงการค้าเสรี ASEAN-China (ร้อยละ 74) จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในอีก 3 ปีข้างหน้า

อย่างไรก็ดี บริษัทไทยก็ยังมีความกังวลในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยร้อยละ 81 ของบริษัทไทย เชื่อว่ารัฐบาลทั่วโลกกำลังปกป้องธุรกิจภายในประเทศของตนเองมากขึ้น เทียบกับสัดส่วนเฉลี่ยของบริษัททั่วโลก (ร้อยละ 63)

ส่วนการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ที่มีความท้าทาย บริษัทไทยหลายแห่งขณะนี้ กำลังหันมาให้ความสนใจต่อผลิตภาพ (Productivity) และกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามของไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97) มีการใช้ข้อมูลและการประมวลผลเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัททั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญที่ร้อยละ 75 ทั้งนี้ บริษัทในประเทศไทยยังมีมุมมองเชิงบวกจากประโยชน์ที่จะได้รับจากนวัตกรรม เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต (ร้อยละ 84) Internet of Things (ร้อยละ 78) และ Industry 4.0 (ร้อยละ 78)

ขณะที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทในประเทศไทย กำลังลงทุนเทคโนโลยีเพื่อขยายการเติบโตด้านยอดขาย (ร้อยละ 56) และเจาะฐานลูกค้า (ร้อยละ 56 เช่นกัน) รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (ร้อยละ 55) โดยเป้าหมายดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายริเริ่มไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งมุ่งหมายที่จะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

Read 384 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM