วันจันทร์, 17 ตุลาคม 2559 07:45

ส่งออกบรูไนลดฮวบกว่า 30% Featured

ยอดส่งออกของบรูไนเดือนส.ค. ลดดิ่งลงมากกว่า 31.10% ลงไปอยู่ที่ 460.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับเดือนก.ค. จากการลดลงของยอดส่งออกน้ำมันและก๊าซ อ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงวางแผนเศรษฐกิจและการพัฒนา (JPKE)

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.ทาง JPKE รายงานว่า ตัวเลขส่งออกน้ำมันและก๊าซอยู่ที่ 368.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯหรือลดลง 18.23% น้อยกว่ายอดส่งออกของเดือนก.ค.

โดยยอดส่งออกน้ำมันดิบของบรูไนอยู่ที่ 156.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และก๊าซธรรมชาติเหลวอยู่ที่ 227 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนส.ค.

ทั้งนี้ การส่งออกน้ำมันและก๊าซคิดเป็นมากกว่า 80% ของการส่งออกสินค้าของบรูไนทั้งหมด

ทาง JPKE  รายงานว่า สินค้าส่งออกชั้นนำอื่นๆ ในเดือนส.ค.คือ แร่เชื้อเพลิง (386.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง (40.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และเคมีภัณฑ์ (21.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

สินค้าส่วนใหญ่ของบรูไนส่งออกไปญี่ปุ่น คิดเป็น 43.8% ของยอดส่งออกทั้งหมด ตามมาด้วยประเทศไทย (15.9%) อินเดีย (15.8%) และไต้หวัน (5.9%)

ทาง JPKE รายงานว่า ยอดนำเข้าสินค้าในเดือนส.ค.สูง 318 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้น 22.26% จากเดือนก.ค.อยู่ที่ 260.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

โดยสินค้านำเข้าสำคัญคือเครื่องจักรและอุปกรณ์คมนาคมขนส่ง มีมูลค่าอยู่ที่ 129.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าที่ผลิตจากอุตสาหกรรม ( 46.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และอาหาร (45.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ทั้งนี้สินค้าขั้นกลาง (สินค้าที่ถูกผลิตออกมาเพื่อใช้สำหรับผลิตสินค้าอื่นๆ ในขั้นตอนต่อไป) คิดเป็น 58.1% ของการนำเข้าสินค้าทั้งหมดสินค้าทุน (สินค้าที่ใช้ในการลงทุน เช่น เครื่องจักร) คิดเป็น 33.1% และสินค้าบริโภค คิดเป็น 8.8%

โดยมากกว่า 20% ของสินค้านำเข้ามาจากมาเลเซีย รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา (17.8%) สิงคโปร์ (17.5%) และจีน  (10.6%)

ในเดือนส.ค. ดุลการค้าของบรูไนอยู่ที่  142.3  ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ.

หมายเหตุ      1   ดอลลาร์สหรัฐฯ   =    35.40   บาท    /    15  ต.ค. 2559

Read 302 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM