วันจันทร์, 20 มิถุนายน 2559 07:50

ส่งออกบรูไนร่วง 22.6%

ยอดส่งออกโดยรวมของบรูไนลดดิ่งลงถึง 22.6% เหลือเพียง 512.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา

จากการส่งออกแร่เชื้อเพลิงที่ลดน้อยลง อ้างอิงจากตัวเลขล่าสุดของสถิติการค้าสินค้าระหว่างประเทศ (IMTS) 

กรมวางแผนเศรษฐกิจและพัฒนา (JPKE) กล่าวว่า มูลค่าการส่งออกแร่เชื้อเพลิง ซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุดของยอดส่งออกลดลงเหลือ 455.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงมาถึง 19.6% เมื่อเทียบกับยอดส่งออก 566.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนมี.ค.

นอกจากนี้ ยอดส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่งลดฮวบลงถึง 64.5% เหลือเพียง 21.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดิม 59.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ยอดส่งออกเคมีภัณฑ์ลดลง 13.5% เหลือเพียง 17.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั้งนี้ ในเดือนเม.ย. บรูไนส่งออกน้ำมันดิบมูลค่า 185.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มูลค่า 269.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ซึ่งเป็นการลดลงถึง 7.6% และ 26.3% ตามลำดับซึ่งมีมูลค่า 201.2 และ 365.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดือนก่อนหน้านี้

มูลค่าการค้าของบรูไนในเดือนเม.ย. อยู่ที่ 195.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดต่ำลงถึง 36.3% จาก 307.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนมี.ค.ปีนี้

โดยญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในเดือนเม.ย. มีสัดส่วนถึง 24.2% ของยอดการส่งออกสินค้าทั้งหมด รองลงมาคือเกาหลีใต้ ด้วยมูลค่า 18.1% และอินเดีย  13.6%

ยอดนำเข้าสินค้าของบรูไนลดลง 10.7% เหลือเพียง 316.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากยอดเดิม 354.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของเดือนก่อนหน้า

ในภาคการนำเข้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่งมีสัดส่วนสูงสุดด้วยมูลค่า 92.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รองลงมาคือ สินค้าในการผลิตมูลค่า 71.9 ล้านและอาหาร 49.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ซึ่งการนำเข้าสินค้าของบรูไน ส่วนใหญ่มาจากมาเลเซีย โดยมีสัดส่วนถึง 20.1% จากยอดนำเข้าทั้งหมดตามมาด้วยสิงคโปร์ 17%  สหรัฐอเมริกา 13% และจีน 11.4%.

หมายเหตุ   1  ดอลลาร์สหรัฐฯ  =  35.42 บาท วันที่ 18 มิ.ย. 2559

Read 425 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM