วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561 07:11

หญิงได้ค่าจ้างมากกว่าชายในอินโดฯ Featured

ตรงข้ามกับที่ปรากฎโดยทั่วไปที่ชายมักได้ค่าจ้างมากกว่าหญิง แต่ในอินโดนีเซีย หญิงกลับได้ค่าจ้างสูงกว่าชายในลักษณะงานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงที่เติบโตขึ้นมามีตำแหน่งสูงนั้นมีจำนวนน้อยกว่าผู้ชาย

บริษัทที่ปรึกษา Korn Ferry เปิดเผยว่า ในบริษัททั่วโลก ผู้ชายมักได้ค่าจ้างมากกว่าผู้หญิง โดยมีช่องว่างที่ห่างกันอยู่ 16.1% อย่างไรก็ตาม

เมื่อเปรียบเทียบค่าจ้างของผู้ชายกับผู้หญิงในงานระดับเดียวกัน ช่องว่างความต่างของค่าจ้างแคบลงมาอยู่ที่ 5.3% และลดลงมาอยู่ที่ 1.5% เมื่อพวกเขาทำงานในบริษัทเดียวกันและในระดับงานเดียวกัน ขณะที่ช่องว่างความต่างของค่าจ้างแคบลงมาอยู่ที่ 0.5% เมื่อเปรียบเทียบชายและหญิงที่ทำงานระดับเดียวกัน ในบริษัทเดียวกัน และในตำแหน่งเดียวกัน

แนวโน้มเดียวกันที่จ้างผู้ชายด้วยค่าจ้างที่สูงกว่าผู้หญิง สามารถเห็นได้ในภูมิภาคเอเชีย แต่ข้อมูลเผยให้เห็นว่า ความต่างของค่าจ้างกลับกันในอินโดนีเซีย โดยช่องว่างของค่าจ้างระหว่างเพศในอินโดนีเซียอยู่ที่ 5.3% แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะได้ค่าจ้างน้อยกว่าชายทั้งหมด

เมื่อเปรียบเทียบชายกับหญิงในระดับงานเดียวกัน ผู้หญิงจะได้ค่าจ้างมากกว่าผู้ชาย 1.2% เมื่อพวกเขาทำงานในระดับเดีบวกันในบริษัทเดียวกัน ผู้หญิงจะได้ค่าจ้างมากกว่าผู้ชาย 1.7% และเปรียบกันในงานระดับเดียวกัน บริษัทเดียวกัน และทำงานในตำแหน่งเดียวกัน ผู้หญิงจะได้ค่าจ้างมากกว่าเพื่อนร่วมงานชาย 4.1%

Korn Ferry แย้งว่าช่องว่างของค่าจ้างที่เกี่ยวกับเพศไม่เพียงแต่ด้านที่เกี่ยวกับค่าจ้างที่ไม่เท่าเทียม แต่ยังรวมถึงการขาดแคลนผู้หญิงในตำแหน่งที่มีค่าจ้างสูง มีจำนวนผู้ชายมากกว่าผู้หญิงในองค์การใหญ่ตำแหน่งระดับสูง ซึ่งเพิ่มค่าจ้างเฉลี่ยให้ผู้ชาย ในทางตรงกันข้าม มีจำนวนผู้หญิงมากกว่าในตำแหน่งที่ต่ำกว่า จึงเป็นเหตุให้ตัวเลขค่าจ้างเฉลี่ยสำหรับผู้หญิงต่ำกว่า

ช่องว่างของค่าจ้างโดยรวมในอินโดนีเซียแคบกว่าประเทศอื่นๆ เมื่อเทียบกับเวียดนามที่ผู้ชายได้ค่าจ้างมากกว่า 17.6% ขณะที่จีนอยู่ที่ 12.7% ของอินเดียอยู่ที่ 16.1% สหรัฐฯอยู่ที่ 17.6% และบราซิลอยู่ที่ 26.2% อ้างอิงจากผลการสำรวจ

ทั้งนี้ อินโดนีเซียและเวียดนามถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการขยายตัวเติบโตทางเศรษฐกิจเร็ว ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของช่องว่างค่าจ้างอยู่ที่ 11.5% ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง

อ้างอิงจากผลสำรวจ ซึ่งแตกต่างจากแนวโน้มทั่วโลกและกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตเร็ว นายจ้างเลือกที่จะจ้างผู้หญิงด้วยค่าจ้างที่สูงกว่าในบริษัทเดียวกัน ในระดับเดียวกัน คือ 1.3% และในตำแหน่งงานเดียวกัน 3.1%.

Read 143 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM