วันพุธ, 24 มกราคม 2561 11:55

อีสต์โคสท์รื้อโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย

อีสต์โคสท์ ปรับโครงสร้าง

ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยใหม่ช่วยพัฒนาธุรกิจผลิต - จำหน่ายไม้หลังขายหุ้นบริษัทย่อย “แพลนเนท” 4.3 ล้านหุ้น

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้แก้ไขโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด (“แพลนเนท”) บริษัทย่อยที่ ECF ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 5 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว 12.5 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะจำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ในแพลนเนท จำนวน 4.3 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 43% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดให้กับผู้ซื้อจำนวน 6 ราย ในราคา 1.25 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 5.375 ล้านบาท

โดยผู้เข้าลงทุนประกอบด้วย นายคมวิทย์ บุญธำรงกิจ จำนวน 2.5 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% มูลค่าการซื้อขาย 3.125 ล้านบาท นายวรัษธกฤต พรแจ่มใส จำนวน 3 แสนหุ้น คิดเป็น 3% มูลค่าการซื้อขาย 375,000 บาท

อีกทั้งยังมีผู้บริหารจากบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สนใจเข้าร่วมลงทุน จำนวนรวม 4 ราย ประกอบด้วย นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ จำนวน 375,000 หุ้น คิดเป็น 3.75% มูลค่าการซื้อขาย 468,750 บาท นางสาวพิชพิมพ์ ปัทมสัตยาสนธิ จำนวน 375,000 หุ้น คิดเป็น 3.75% มูลค่าการซื้อขาย 468,750 บาท นายเอกลักษณ์ ปัทมสัตยาสนธิ จำนวน 375,000 หุ้น คิดเป็น 3.75% มูลค่าการซื้อขาย 468,750 บาท นายเอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ จำนวน 375,000 หุ้น คิดเป็น 3.75% มูลค่าการซื้อขาย 468,750 บาท

การจำหน่ายหุ้นสามัญของแพลนเนทดังกล่าว คาดว่า เป็นการสร้างประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในระยะยาว ทั้งในด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประโยชน์ในเชิงธุรกิจและการค้า เนื่องจากผู้ซื้อทั้งหมดเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไม้ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้า และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในอนาคตได้

เป็นการลดภาระการใช้เงินทุนของบริษัทฯ เมื่อแพลนเนทพิจารณาจะเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้ (Wood-Based Panel) ได้แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผ่นปาร์ติเกิ้ล (Particleboard) ในอนาคต อีกทั้งการจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแพลนเนท แต่อย่างใด

บริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้ ประกอบด้วย แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) และแผ่นปาร์ติเกิ้ล (Particle Board) โดยคาดว่า มีกำลังการผลิตเริ่มต้นอยู่ที่ 600-800 ลูกบาศก์เมตร/วัน การจัดตั้ง แพลนเนท เป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มธุรกิจในเครือ ECF ซึ่งโครงสร้างธุรกิจ ประกอบไปด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ECF ธุรกิจหลัก “เฟอร์นิเจอร์” ผู้ผลิตและจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ภายใต้แบรนด์ ELEGA FINNA HOUSE "อีซีเอฟ พาวเวอร์" (ECF-P) ธุรกิจพลังงานทดแทน "อีซีเอฟ โฮลดิ้งส์"(ECFH) ธุรกิจร้านค้าปลีก.

Read 101 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM