วันอังคาร, 23 มกราคม 2561 17:11

พีทีทีจีซีเอ็มโอยูสร้างโรงโอเลฟินส์ใหม่

พีทีที โกลบอล เคมิคอลลงนามสัญญาออกแบบวิศวกรรม 

การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้าง โรงโอเลฟินส์แห่งใหม่ ที่จ.ระยองมูลค่าลงทุน 3.5 หมื่นล้านบาท

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ( บริษัทฯ ) แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนการลงทุนโรงโอเลฟินส์แห่งใหม่ (Olefins Reconfiguration Project) โดยใช้แนฟทาและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวัตถุดิบหลัก โดยมีกำลังการผลิตเอทิลีน อยู่ที่ 500,000 ตันต่อปีและโพรพิลีน 250,000 ตันต่อปี ส่งผลให้กำลังการผลิตติดตั้งโอเลฟินส์ ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 2,988,000ตันต่อปี เป็น 3,738,000 ตันต่อปี หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 25โดยโรงโอเลฟินส์แห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 แล้วนั้น

บัดนี้โครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)และได้อนุมัติใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ส่วนขยายจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการลงนามสัญญาออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้าง (Engineering, Procurement & Construction) ในวันที่ 23มกราคม ปี 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามแผนงานคาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี2563 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 985 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 35,657 ล้านบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 36.2 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ

Read 72 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM