วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2562 12:37

สนพ.เปิดรับฟังความเห็นตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี

สนพ. เปิดรับฟังความคิดเห็น โครงการพัฒนาตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรี สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่น หรือ SPP Cogeneration เพื่อส่งเสริมตลาดซื้อขายไฟฟ้าประเทศในอนาคตต่อไป

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความเห็น “โครงการพัฒนาตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่น”  โดยสนพ. ได้มอบหมายให้สถาบันปิโตรเลียมเป็นผู้ดำเนินการ เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน ว่า 

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการสนับสนุน SPP Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี พ.ศ. 2560 – 2568 ซึ่งจากมติ กพช. ดังกล่าว ผู้ประกอบการ SPP Cogeneration จะขายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในรูปแบบสัญญา Firm โดยมีปริมาณรับซื้อลดลงจากเดิมมาก โดยจากเดิมที่มีปริมาณรับซื้อสูงสุด 90 MW

ดังนั้น จึงมอบหมายให้ สนพ. ดำเนินการศึกษาแนวคิดของตลาด SPP-Power Pool เพื่อรองรับให้ SPP Cogeneration สามารถนำปริมาณการผลิตไฟฟ้าส่วนที่เกิน (Excess Capacity) จากปริมาณไฟฟ้าที่ขายให้ลูกค้าตรงในนิคมอุตสาหกรรมและปริมาณไฟฟ้าที่มีสัญญารูปแบบ Firm กับ กฟผ. มาสร้างตลาดกลางการซื้อขายไฟฟ้าที่มีกลไกการซื้อขายไฟฟ้าเสรี เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลดีต่อตลาดซื้อขายไฟฟ้าประเทศในอนาคตต่อไป”

“ทั้งนี้ ในการพิจารณาแนวทางที่เป็นไปได้และเหมาะสมดังกล่าว ควรจะเป็นแนวทางที่เกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดยสนพ. จะสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงผลการศึกษาของโครงการฯ พร้อมทั้งสรุปข้อเสนอรูปแบบตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรี SPP-Power Pool ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมนโยบายดังกล่าวต่อไป”  นายวัฒนพงษ์ กล่าว

Read 124 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM