วันอังคาร, 23 เมษายน 2562 08:13

“บ้านปู” โชว์ 3 โซลาร์ แอ็กเซสซอรี่สุดเจ๋ง

บ้านปู โชว์ 3 โซลาร์ แอ็กเซสซอรี่ ภายใต้กลยุทธ์ “Greener & Smarter” เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของผู้บริโภค ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน

 คุณกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด กล่าวว่า “สำหรับประเทศไทยด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองร้อนทำให้เอื้อต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ หลายๆ หน่วยงาน รวมถึงผู้บริโภคทั่วไปจึงต่างให้ความสนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคากันมากขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการลงทุนในระยาวที่คุ้มค่าอีกด้วย อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มิได้ถูกจำกัดไว้แต่เพียงการติดตั้งบนหลังคาบ้าน หรือหลังคาโรงงานเท่านั้น ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ช่วยให้การใช้ชีวิตของผู้บริโภคในยุค 4.0 ง่ายกว่าที่เคย อาทิ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ที่สามารถใช้ไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์ได้ หรือแม้กระทั่งตู้คีออสที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์”

ในโอกาสนี้ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปูฯ ในฐานะผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสมาร์ทซิตี้โซลูชันแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ของบ้านปูฯ “Greener & Smarter” เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของผู้บริโภค ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน จึงมาอัพเดทความก้าวล้ำของเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการนำเสนอโซลูชัน และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่บ้านปูฯ เป็นผู้สร้างสรรค์ และพัฒนาให้แก่ลูกค้าที่ติดตั้งระบบโซลาร์และสมาร์ทซิตี้โซลูชันกับเรา เพื่อสร้าง Ecosystem ด้านการใช้พลังงานสะอาดได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

3 “โซลาร์ แอ็กเซสซอรี่” สุดเจ๋ง ที่ทำให้การใช้ชีวิตของคนยุค 4.0 “ง่าย” กว่าที่เคย

•ตู้คีออสพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar kiosk) คือ ตู้อรรถประโยชน์ที่สามารถออกแบบได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังใช้ระบบออนและออฟกริด (On-Off grid) เพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งไฟบ้าน และพลังงานแสงอาทิตย์
หรือสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้แบบ 100% (Off-Grid) เช่น แท่นชาร์จสมาร์ทโฟนด้วยพลังงานโซลาร์ (Solar Mobile Charging Kiosk) หรือสามารถประยุกต์ให้เป็นร้านขายของขนาดเล็ก หรือเคาท์เตอร์จำหน่ายตั๋ว แบบ pop-up ที่สามารถติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้ไฟที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น เรียกได้ว่าสามารถปรับดีไซน์การออกแบบให้เข้ากับความต้องการ และเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัว

•โซลาร์ แอด-ออนส์ (Solar Add-ons) เป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีของโซลาร์เซลล์ มาช่วยเพิ่ม ขีดความสามารถ ประโยชน์ และมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ อีกด้วย เช่น โรงเรียนนานาชาติรักบี้ที่บ้านปูฯ ได้ให้บริการด้านสมาร์ทซิตี้โซลูชัน ก็ได้มีการนำโซลาร์เฟอร์นิเจอร์ อย่าง “เก้าอี้พลังงานแสงอาทิตย์” (Solar chair) ติดตั้งอยู่บริเวณจุดรับรองผู้ปกครองให้สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ ไปพร้อมๆ กับการนั่งพักผ่อนรอบุตรหลาน

•ตู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Banpu Solar Box) และตู้กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ (Banpu Energy Box) แบบขนย้ายได้ สำหรับ “Banpu Solar Box” หรือ ตู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อนำมากางออกจะกลายเป็นแผงโซลาร์ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ตามต้องการส่วน “Banpu Energy Box” หรือ ตู้กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อนำมาเชื่อมต่อกับตู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จะสามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในตอนกลางคืนได้ ซึ่งทั้ง 2 นวัตกรรมเหมาะอย่างยิ่งกับทุกพื้นที่ที่ ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เช่น กิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ ที่ต้องนำไปติดตั้งในบริเวณงานเพื่อให้ผู้ร่วมงานสามารถนำโทรศัพท์มาชาร์จได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน หรือ นำไปใช้เป็นแหล่งผลิต และกักเก็บไฟฟ้าบนเกาะที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าแต่มีกำลังการผลิตที่ไม่เพียงพอ เป็นต้น ไม่เพียงเท่านี้ เรายังสามารถนำ Banpu Solar Box และ Banpu Energy Box มาใช้เป็น “อุปกรณ์ฉุกเฉิน” เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านพลังงานแก่ชุมชน หรือหน่วยงานในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ ได้อีกด้วย

“ขีดความสามารถในการพัฒนาโซลาร์ แอ็กเซสซอรี่ ต่างๆ ของบ้านปูฯ จะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเท่านี้ ด้วยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี มีบุคลกรที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการให้บริการที่ครบวงจร เรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนา และต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นนวัตกรรมต่างๆ โดยในอนาคต เราอาจจะได้พบกับ “ตู้คีออสพลังงานแสงอาทิตย์” ที่ออกแบบเป็น “ร้านกาแฟพลังงานสะอาด” หรืออาจจะได้เห็น โซลาร์ แอด-ออนส์ (Solar Add-ons) ที่ถูกประยุกต์ออกมาในรูปแบบอื่นๆ เป็นต้น ซึ่ง บ้านปูฯ มีแนวคิดในการออกแบบ และผลิตนวัตกรรมต่างๆ โดยเน้นการตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันไปของลูกค้าที่ติดตั้งระบบโซลาร์และสมาร์ทซิตี้โซลูชันกับเราให้ได้อย่างตรงจุด ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปูฯ ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรในหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา อุตสาหกรรม แฟชั่นเอ๊าท์เลท สถานีบริการน้ำมัน โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ” คุณกนกวรรณ กล่าวสรุป.

Read 98 times

ติดต่อเรา

สนใจร่วมงานกับเรา Aec10news.com  คลิ๊กติดต่อเรา รับซื้อ..รายงาน สกู๊ป บทความ  รายได้สูง !!!

 

สถิติเว็บไซต์

4544687
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
6905
19075
67251
381933
4544687

© สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.พ.ศ 2549 AEC10NEWS.COM